Międzynarodowe


  • Belarus Flag Symbol Country Nation  - Clker-Free-Vector-Images / Pixabay

    #freewordsbelarus

    #freewordsbelarus Przedstawiciele 33 organizacji zrzeszających pisarzy i tłumaczy z 22 krajów wyrazili solidarność z mieszkańcami Białorusi broniącymi wartości demokratycznych w swoim kraju, a zwłaszcza z poddanymi represjom pisarzami i artystami.…