Nagrody

Polski PEN Club przyznaje co roku dwie nagrody:

Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego
oraz
Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego, Mieczysława i Erazma Pruszyńskich.

W różnych okresach swojej działalności Polski PEN Club przyznawał także:

 • Nagrodę Polskiego PEN Clubu za przekłady literatury polskiej na języki obce
 • Nagrodę Polskiego PEN Clubu za przekłady z literatury obcej na język polski
 • Nagrodę Edytorską Polskiego PEN Clubu im. Juliusza Żuławskiego
 • Nagrodę Polskiego PEN Clubu za twórczość poetycką, prozatorską i eseistyczną
 • Nagrodę Polskiego PEN Clubu za szczególne zasługi dla piśmiennictwa polskiego
 • Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Roberta Gravesa
 • Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Mieczysława Lepeckiego
 • Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Jana Strzeleckiego
 • Nagrodę im. komandora Kazimierza Szczęsnego
 • Nagrodę Pamiętnikarską fundacji Marii Ginter
 • Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Gracii Kerenyi
 • Nagrodę im. Czesława Seyferta