O profesorze Janie Białostockim w 95. rocznicę urodzin

W trakcie wieczoru poświęconego profesorowi Janowi Białostockiemu w 95. rocznicę jego urodzin głos zabrali Juliusz Chrościcki, Maria Poprzęcka, Piotr Skubiszewski, Antoni Ziemba.
Tom szkiców Jana Białostockiego „Il Cavaliere polacco e altri saggi di storia dell’arte e dell’iconologia” w przekładzie Margherity Bagigalupo, pod redakcją Anny Czajki ze wstępem Lauro Magnaniego (Mimesis, Mediolan 2015) oraz dalsze zamierzenia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech przedstawiła Anna Czajka.