Nagroda im. Pruszyńskich 2016

Laureatką Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich (Fundacja Kulturalna Rodziny Pruszyńskich) w roku 2016 została Magdalena Grochowska.

Zarząd Polskiego PEN Clubu, ukonstytuowany jako jury Nagrody, tak uzasadniał werdykt:

– z uznaniem wagi jej pisarstwa, którego przedmiotem czyni dzieje wybitnych postaci inteligencji polskiej XX wieku, ze szczególnym wskazaniem na osoby Jerzego Giedroycia i Jana Strzeleckiego;
z podziwem dla dziejopisarskiej dociekliwości i lirycznej perfekcji, z jakimi odtwarza w portretach rysy ludzi żywych;
ze świadomością twórczego przeistoczenia pod jej piórem znakomitej literackiej tradycji reportażu historycznego.

Wręczenie Nagrody odbyło się 14 listopada 2016 roku w Auli Domu Literatury. Laudacje wygłosili Elżbieta Sawicka, Małgorzata Szejnert i Andrzej Friszke. Uroczystość poprowadził i wręczenia Nagrody dokonał Prezes Polskiego PEN Clubu Adam Pomorski.


Zapraszamy do odsłuchania nagrania uroczystości:

© Polski PEN Club, fot. Witold Szulecki