Wręczenie Nagrody im. Jana Parandowskiego

Polski PEN Club
ma zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA

NAGRODY POLSKIEGO PEN CLUBU

IM. JANA PARANDOWSKIEGO

(FUNDACJA TRZY TRĄBY)

Nagrodę odbierze

PIOTR MATYWIECKI

Laudacje wygłoszą

Krystyna Dąbrowska

Jakub Ekier

Iwona Smolka

Wręczenia Nagrody dokonają

Prezes Polskiego PEN Clubu

Adam Pomorski

Prezydent Rady Fundacji Trzy Trąby

Maciej Radziwiłł

Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 21 października 2019

w auli Domu Literatury w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 87/89.

początek o godzinie 18.