Spotkanie z Anną Nasiłowską – relacja

Zapraszamy do usłuchania spotkania w Saloniku Polskiego PEN Clubu, którego gościem była profesor Anna Nasiłowska – Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, autorka nowej syntezy dziejów piśmiennictwa ojczystego od Średniowiecza do literatury po 1989 roku: HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ (Instytut Badań Literackich PAN, 2019)