Wręczenie Nagrody im. Pruszyńskich Adamowi Wajrakowi – relacja

2 grudnia 2019 odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego, Mieczysława i Erazma Pruszyńskich (Fundacja Kulturalna Rodziny Pruszyńskich) Adamowi Wajrakowi

humaniście, tańczącemu z wilkami;
rzecznikowi i obrońcy astronomii życia w obliczu zagłady gatunków;
pisarzowi i społecznikowi, który sprawie ocalenia ekosystemu i socjosfery oddał talent, pasję i poczucie oświeceniowej powinności.

Laudacje wygłosili: Małgorzata Szejnert, Robert Cyglicki i Kazimierz Orłoś. Uroczystość poprowadził i wręczenia Nagrody dokonał Prezes Polskiego PEN Clubu Adam Pomorski.

Nagranie uroczystości wręczenia Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Pruszyńskich
Adamowi Wajrakowi (2019)