Ludwik Flaszen nie żyje

24 października 2020 r. w Paryżu zmarł

LUDWIK FLASZEN

współzałożyciel i kierownik literacki Teatru 13 Rzędów,
krytyk teatralny i literacki, reżyser,
członek Polskiego PEN Clubu od 1976 roku.

Cześć Jego pamięci!