Dzień Języka Ojczystego w PEN International

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, by podkreślić znaczenie i wartość wszystkich języków i domagać się szacunku dla tych, których pozycja i rola są niedoceniane lub zagrożone. Międzynarodowa Federacja PEN, a zwłaszcza Komitet ds. Przekładu i Praw Językowych stawia sobie za cel podkreślanie wagi i znaczenia wszystkich języków, a Dzień Języka Ojczystego jest do tego znakomitą okazją.

To ważny dzień dla milionów ludzi posługujących się językami innymi niż oficjalnie obowiązujące w państwach, w których żyją. Bez względu na to, na którym kontynencie i pod jakim systemem politycznym żyją, łączy je poczucie lekceważenia ich rodzimych języków przez rządy i inne instytucje narzucające swój język. Międzynarodowa Federacja PEN udziela wsparcia pisarzom, tłumaczom i działaczom kultury z całego świata, którzy z dumą i bez obaw posługują się swoim językiem ojczystym. Mamy przekonanie, że wszystkie języki, również rdzenne, lokalne i mniej używane, są równouprawnionym środkiem wyrazu w komunikacji codziennej, publicznej i artystycznej.

Komitet ds. Przekładu i Praw Językowych PEN zapoczątkował kampanię, w ramach której poeci małych i zagrożonych języków czytają swoje utwory. Wśród pierwszych uczestników znalazły się m.in. Multicultural PEN Center of Chiapas, PEN Quebec, PEN Togo, PEN Nigeria, Uyghur PEN, PEN Kurdish czy Ukraiński PEN Club. Akcja, która jest częścią obchodów stulecia PEN, potrwa przez kolejne trzy miesiące. Chcemy zadeklarować, że w świecie, w którym co miesiąc giną dwa języki, nasza organizacja zapewnia głos pisarzom wszystkich języków.

Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie:

https://pen-international.org/news/international-mother-language-day-2021

Podpisaną w 2011 w Gironie Deklarację PEN o Prawach Językowych znaleźć można tu: https://pen-international.org/app/uploads/Girona-Polish.pdf

Komitet ds. Przekładu i Praw Językowych – Translation & Linguistic Rights Committee PEN International zachęca do kontaktu:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/445752600108416

Twitter: PEN Translation & Linguistic Rights Committee @TLRC_PEN

E-mail: pen.tlrc@gmail.com