Wolha Kałacka skazana

23 marca w procesie sądowym w Mińsku na karę dwóch lat aresztu domowego z artykułu 339 kk (chuligaństwo) skazano wybitną białoruską tłumaczkę języka angielskiego Wolhę Kałacką. Kałackiej zarzucano uderzenie reportera jednego z państwowych kanałów telewizyjnych w czasie masowych protestów antyrządowych w listopadzie ubiegłego roku.

Sąd przychylił się w całości do żądania prokuratury, chociaż poszkodowany dziennikarz odmówił składania zeznań przeciwko Kałackiej i wnioskował o umorzenie sprawy. W ostatnim słowie Kałacka cytowała fragmenty „Penelopiady”. Przekład powieści Margaret Atwood autorstwa Wolhy Kałackiej i Marii Martysewicz ukazał się na Białorusi przed dwoma laty.

Wolha Kałacka mieszka w Mińsku i jest jedyną opiekunką przeszło dziewięćdziesięcioletniej matki.

źródło: Białoruski PEN