Oświadczenie Komitetu Pisarzy na rzecz Pokoju Międzynarodowej Federacji PEN

Międzynarodowa Federacja PEN
Komitet Pisarzy na rzecz Pokoju

Oświadczenie w sprawie Białorusi

Od wyborów prezydenckich 9 sierpnia 2020 roku, których zwycięzcą oszukańczo ogłosił się Aleksander Łukaszenko, Białorusini demonstrowali pokojowo, ustawicznie i z determinacją, na rzecz ustanowienia rządów prawa, napotykając na bezwzględne i arbitralne prześladowania. Białoruski PEN Club, któremu przewodniczy laureatka literackiej Nagrody Nobla, Swiatłana Aleksijewicz, odważnie i pieczołowicie dokumentuje nieustające przypadki gwałcenia praw człowieka i fundamentalnych wolności w tym kraju. Trwają represje na szeroką skalę, obejmujące arbitralne i bezprawne zatrzymania, konfiskaty komputerów należących do wydawców i dziennikarzy, ściganie za rozwijanie biało-czerwono-białej flagi (dawnej flagi Białorusi), która stała się symbolem narodowych aspiracji demokratycznych.

Białoruś stała się krajem, gdzie poetę, który wyszedł z domu na zakupy, można zatrzymać na ulicy i uwięzić. Społeczeństwa demokratyczne na całym świecie zaszokowało uprowadzenie irlandzkiego samolotu pasażerskiego w celu aresztowania Ramana Pratasiewicza i towarzyszącej mu Sofii Sapiehy. Oświadczenia publiczne złożone następnie pod presją przez tych dwoje młodych działaczy uświadamiają nam, że w więzieniach białoruskich stosowane są tortury, jak za najgorszych czasów sowieckich. Komitet Pisarzy na rzecz Pokoju przy Międzynarodowej Federacji PEN wzywa rządy i instytucje, aby stanowczo wspierały Białorusinów w ich walce o demokrację i prawa człowieka. W obecnej atmosferze represji, Komitet Pisarzy na rzecz Pokoju wraz z członkami wielu centrów PEN zapewnia Białoruski PEN Club o swym braterskim współczuciu i poparciu. Wzywamy do przywrócenia wolności wyrazu i do zwolnienia osób zatrzymanych za korzystanie z prawa do protestu.

Oświadczenie przyjęto w trakcie spotkania online Komitetu Pisarzy na rzecz Pokoju w Bled w Słowenii w czerwcu 2021 roku