Wieczór poezji białoruskiej 12 lipca

Polski PEN Club
ma zaszczyt zaprosić na

WIECZÓR POEZJI BIAŁORUSKIEJ

Podczas wieczoru zaprezentowane zostaną
dwujęzyczne tomy wierszy:

Uładzimier Arłoŭ Porucznik Piatrowicz i chorąży Duch. Ballady
w przekładzie Bohdana Zadury (Warsztaty Kultury, Lublin 2021)

oraz

Andrej Chadanowicz Zabawy fantomowe
w przekładzie Adama Pomorskiego (Pogranicze, Sejny 2021)

Wiersze i przekłady
poezji białoruskiej na polski i polskiej na białoruski
odczytają i rozmawiać o nich będą:

Andrej Chadanowicz
Poeta, tłumacz i edytor poezji polskiej (m. in. Pan Tadeusz Mickiewicza, Zemsta Fredry, wiersze Gałczyńskiego, Miłosza, Herberta, Szymborskiej), Laureat jubileuszowej Nagrody Translatorskiej Polskiego PEN Clubu w roku 2015

Hanna Jankuta
Tłumaczka polskiej prozy i poezji (m. in. Leśmiana, Miłosza, szymborskiej)

Kaciaryna Macijewska
Tłumaczka poezji polskiej (Leśmian, Gałczyński, Baczyński)

Bohdan Zadura
Poeta, tłumacz poezji białoruskiej

Adam Pomorski
Tłumacz poezji białoruskiej, Prezes Polskiego PEN Clubu

Wieczór odbędzie się w poniedziałek 12 lipca 2021
w auli Domu Literatury w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 87/89
z udziałem publiczności.

Początek o godzinie 18.