Odpowiedź Niemieckiego PEN Clubu na list otwarty Polskiego PEN Clubu

Darmstadt, 27.7.2021

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Przyjaciele,

Bardzo dziękujemy za Państwa list, który po raz kolejny pokazał nam z całą wyrazistością, jak ważna dla wspólnej idei europejskiej jest przyjaźń polsko-niemiecka i jakie ogromne zobowiązania z niej wynikają. My również podzielamy Państwa zdanie, że to właśnie na autorach naszych dwóch krajów spoczywa odpowiedzialność za przeciwstawianie się z całą mocą tym, którzy dążą do osłabienia demokracji, chociażby usiłując wykorzenić podstawową zasadę trójpodziału władzy. Naszym zadaniem jest również stanowcze przeciwstawienie się tym, którzy przekręcają prawdę i kłamią, aby osiągnąć swoje cele: My, pisarze, wiemy bowiem aż nazbyt dobrze, jak potężnych rozmiarów może nabrać fikcja, jeśli przestaje służyć wyższym celom poznawczym i prawdzie.

Podstawową ideą PEN, która łączy nas wszystkich, jest to, że literatura jest wspólną walutą wszystkich ludzi, która jest w stanie pokonać granice. W czasach, gdy pokój i demokracja są zagrożone, a nacjonalizmy znów się nasilają, naszym obowiązkiem jest połączenie sił i wspólne działanie, tak aby nasze głosy były jeszcze wyraźniej słyszalne. W związku z tym pragniemy dzisiaj zaproponować Państwu utworzenie wspólnej stałej rady naszych dwóch ośrodków PEN, która spotykałaby się regularnie i zajmowała wyraźnie słyszalne stanowisko w sprawach, które stanowią sedno naszej wspólnej pracy i które są zawarte w Karcie PEN. Taka wspólna rada byłaby ważną częścią naszej przyjaźni, rozumianej również jako polsko-niemiecka wspólnotą odpowiedzialności.

Byłoby nam niezmiernie miło, gdybyśmy mogli wkrótce wymienić się pomysłami na konkretną formę takiego organu.

Pozdrawiamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie w imię łączącej nas dawnej więzi i przyjaźni -.

w imieniu Niemieckiego Centrum PEN
dr Regula Venske – Prezes

prof. dr Sascha Feuchert – były wiceprezes

List w oryginale do pobrania

List po polsku do pobrania


One Reply to “Odpowiedź Niemieckiego PEN Clubu na list otwarty Polskiego PEN Clubu”

Comments are closed.