Debata “Wolność słowa w badaniach historycznych”

Andrzej Friszke, Anna Landau-Czajka i Marcin Zaremba będą gośćmi Teresy Chynczewskiej-Hennel w debacie “Wolność słowa w badaniach historycznych” organizowanej przez Polski PEN Club 11 października w warszawskim Domu Literatury. Debata, która odbędzie się z udziałem publiczności, będzie także transmitowana w internecie.

„PEN Club opowiada się za zasadą nieskrępowanego przekazu myśli wewnątrz każdego narodu i między wszystkimi narodami, a jego członkowie zobowiązują się w swoim kraju lub społeczności, do której należą, występować przeciwko wszelkim formom tłumienia wolności słowa. PEN Club opowiada się za wolnością prasy i przeciwstawia się arbitralnej cenzurze w czasach pokoju” – głosi Międzynarodowa Karta PEN. Jej ideami PEN Club kieruje się już od stu lat, od swojego powstania w 1921 roku, wyrażając sprzeciw wobec takich nadużyć wolności prasy, jak kłamliwe publikacje, rozmyślne fałsze lub wypaczanie faktów dla celów politycznych i osobistych.

Wolności słowa i myśli, fundamentalnym prawom człowieka i obywatela, grozi dziś w Polsce polityczna i ideologiczna cenzura. Dlatego Polski PEN Club podejmuje rozmowę o wolności słowa i jej zagrożeniach, zapraszając do dyskusji ekspertów. Naszym celem jest nie tylko diagnoza i analiza sytuacji, ale także próba zarysowania rozwiązań. Cykl debat poświęconych tematyce wolności słowa, w których spotkają się publicyści, dziennikarze, ludzie pióra i nauki.

Cykl otworzyła debata „Obecne wyzwania dla wolności słowa” prowadzona przez Adama Szostkiewicza, którego gośćmi byli Anna Wolff-Powęska, Jerzy Baczyński i Timothy Garton Ash. W prowadzonej przez Marię Poprzęcką debacie „Wolność słowa – wolność obrazu. Zagrożenia wolności wypowiedzi w kulturze wizualnej” wzięli udział Iwona Kurz, Jakub Dąbrowski i Łukasz Zaremba.

W Debacie „Wolność słowa w badaniach historycznych” pragniemy zapytać zaproszonych gości o zagrożenia badań naukowych, o wolność wypowiedzi, o narastający proces ideologizacji nacjonalizmu, o zastraszanie niepokornych naukowców. Zapytamy także o rolę czynnika ekonomicznego w pracy historyka, czyli o sprawę zasad finansowania badań naukowych (punktoza, grantoza).

Do udziału w debacie “Wolność słowa w badaniach historycznych” zaprosiliśmy:

  • Andrzeja Friszke,
  • Annę Landau-Czajkę,
  • Marcina Zarembę.

Spotkanie poprowadzi Teresa Chynczewska-Hennel.

Debata odbędzie się z udziałem publiczności 11 października o godzinie 18.00 w Domu Literatury w Warszawie, transmitowana będzie również na stronach Polskiego PEN Clubu w internecie i mediach społecznościowych.

Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie zaiks_logo_claim_blue_rgb_500px.png