Zaduszki

Wspominamy dziś członków Polskiego PEN Clubu, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku:

Janusza Szubera,

Andrzeja Sobol-Jurczykowskiego,

Marcina Króla,

Henryka Bardijewskiego,

Krzysztofa Śliwińskiego,

Arkadiusza Pacholskiego,

Zdzisława Najdera,

Wiesława Juszczaka,

Jacka Łukasiewicza-Petelenza,

Adama Zagajewskiego,

Andrzeja Osękę,

Andrzeja Kalinina,

Leonarda Neugera,

Andrzeja Biernackiego,

Jerzego Korczaka.

Pamiętamy też o zmarłych Prezesach Polskiego PEN Clubu:
Stefanie Żeromskim,
Janie Lorentowiczu,
Ferdynandzie Goetlu,
Janie Parandowskim,
Marii Kuncewiczowej,
Juliuszu Żuławskim,
Arturze Międzyrzeckim, którego pożegnaliśmy 25 lat temu,
Januszu Maciejewskim
i Władysławie Bartoszewskim.

Cześć Ich pamięci!