Rozstrzygnięto konkurs na stworzenie utworu literackiego pod hasłem „Wolność myśli – wolność wyrazu”

Krótkie utwory prozatorskie lub eseistyczne albo zestawy wierszy. Stworzenie takich utworów było przedmiotem zamkniętego konkursu, którego organizatorem były Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i Polski PEN Club.

Dziś poznaliśmy laureatów konkursu na stworzenie utworu literackiego pod hasłem „Wolność myśli – wolność wyrazu”. W konkursie mogły wziąć udział tylko utwory oryginalne wcześniej niepublikowane i nierozpowszechniane nawiązujące tematyką do hasła konkursu.

Nadesłane prace wyróżniał wysoki poziom i dojrzałość stylu, a w wielu przypadkach także nowatorskie ujęcie podejmowanego tematu, zarówno w utworach prozatorskich, jak i poetyckich. Jury doceniło przemyślany i sprawny język nadesłanych prac i umiejętność komponowania spójnej koncepcji literackiej.

W efekcie emocjonujących obrad jury w składzie Krystyna Kofta, Tadeusz Nyczek, Anna Piwkowska, Iwona Smolka (przewodnicząca), Andrzej Zaniewski, postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce i nagroda w wysokości 20 tys. zł

Zbigniew Machej za utwór pt. „Domniemania o wolności”

II miejsce ex aequo i nagroda w wysokości 15 tys. każda

Kazimierz Orłoś za utwór pt. „Flamingi”

Krystyna Dąbrowska za zbiór wierszy pt. „Narciarka i inne wiersze”

III miejsce ex aequo i nagroda w wysokości 10 tys. każda

Katarzyna Kuczyńska-Koschany za utwór pt. „Hercen, wolność, my”

Łukasz Jarosz za zbiór wierszy pt. „Rozpiętość skrzydeł”

oraz sześć wyróżnień i nagroda w wysokości 5 tys. każda

I wyróżnienie

Andrej Chadanowicz za zbiór wierszy [bez tytułu]

II wyróżnienie

Jolanta Kessler za utwór pt. „Biblioteka i „karnawał”

III wyróżnienie

Anna Bernat-Ciechan za wiersze „Moje concertiny”

IV wyróżnienie

Andrzej Titkow za utwór pt. „Rówieśnicy”

V wyróżnienie

Jacek Hajduk za utwór pt. „Cóż po klasyku w cyfrowym świecie”

VI wyróżnienie

Stefan Chwin za utwór pt. „Czy ironia może być językiem prawdy”

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!