Wsparcie ukraińskich działaczy kultury

Версія Українською мовою нижче.

English version below.

PEN Ukraina w kooperacji z PEN Białoruś, Polskim PEN Clubem oraz Fundacją Open Culture otwiera powszechną zbiórkę funduszy na rzecz ukraińskich twórców kultury.

Jest to zbiórka funduszy na wsparcie ukraińskich pisarzy, dziennikarzy, naukowców, tłumaczy, artystów, którym grożą niebezpieczeństwa wojny prowadzonej przez Rosję z Ukrainą.

W tej chwili, jak nigdy dotąd, wszyscy musimy wspierać Ukrainę, ponieważ na jej terytorium toczy się wojna o przyszłość Europy.

Zebrane fundusze zostaną wykorzystane na zaspokojenie pilnych potrzeb ukraińskich działaczy kultury, którzy znaleźli się w bezpośrednim zagrożeniu:

  • pilna relokacja i osiedlenie się w miastach zachodniej Ukrainy,
  • pilne wyjazdy i osiedlenie się w bezpiecznych krajach.

Walka o mocny głos i możliwość nieprzerwanego działania środowiska ukraińskich działaczy kultury jest jednym z najważniejszych bastionów wolnej Ukrainy.

Zobowiązujemy się do udzielania wszelkich informacji na temat wykorzystanych środków.

PEN Ukraina, PEN Białoruś, Polski PEN Club, Fundacja Open Culture


Dane do przelewów i numery kont bankowych:

Fundacja Open Culture

Ul. Krakowskie Przedmieście 59/3A

20-076 Lublin

Polska

Nest Bank

IBAN:PL 

Kod SWIFT: NESBPLPW

PLN: 06 1870 1045 2078 1068 6320 0001

EUR: 76 1870 1045 2078 1068 6320 0002

USD: 49 1870 1045 2078 1068 6320 0003

GBP: 22 1870 1045 2078 1068 6320 0004

Tytuł przelewu: darowizna na Ukrainę.


Kontakt: office@openculture.org.pl 

PEN Україна у співпраці з PEN БілорусьПольським PEN Клубом а також з Фундацією Open Culture відкривають загальний фінансовий сбір на благо творців Української культури

Це збір коштів на підтримку українських письменників, журналістів, науковців, перекладачів та художників, яким загрожує небезпека війни між Росією та Україною.

У цей момент, як ніколи, ми всі повинні підтримати Україну, бо на її території йде війна за майбутнє Європи.

Зібрані кошти будуть спрямовані на забезпечення нагальних потреб українських культурних діячів, які перебувають у безпосередній небезпеці:

  • термінове переселення та поселення в містах Західної України,
  • термінові виїзди та поселення в безпечних країнах,

Боротьба за сильний голос і можливість безперебійної діяльності українських культурних діячів є одним із найважливіших оплотів вільної України.

Ми зобов’язуємось надати всю інформацію про використані кошти.

Pen Україна, PEN Білорусь, Польський PEN Клуб, Фундація Open Culture


Дані для переказів та номери банківських рахунків:

Фундація Open Culture

Вул. Krakowskie Przedmieście 59/3A

20-076 Lublin

Польща

Nest Bank

IBAN: PL

Kod SWIFT: NESBPLPW

PLN: 06 1870 1045 2078 1068 6320 0001

EUR: 76 1870 1045 2078 1068 6320 0002

USD: 49 1870 1045 2078 1068 6320 0003

GBP: 22 1870 1045 2078 1068 6320 0004

Назва переказу: пожертвування Україні.


Контакт: office@openculture.org.pl

PEN Ukraine together with PEN BelarusPolish PEN Club , and Open Culture Foundation is organizing a public fundraiser to support the creative community of Ukraine.

The funds will go to help Ukrainian writers, journalists, scholars, translators, and artists who have found themselves under threat as a result of the Russian war against Ukraine.

At this point, we must all support Ukraine like never before because this is where the future of Europe will be decided.

The funds will be used to alleviate the urgent needs of Ukrainian creatives, whose lives are now in direct danger:

  • urgent evacuation and resettlement in the cities of Western Ukraine,
  • urgent evacuation and resettlement in safe countries.

Culture is one of the chief bastions of Ukrainian freedom and we must ensure that members of the Ukrainian cultural community can continue to speak out loudly and without hindrance.

We pledge to share all details about the use of the raised funds.

PEN Ukraine, PEN Belarus, Polish PEN Club, Open Culture Foundation


Transfer details and account numbers:

Foundation Open Culture

street Krakowskie Przedmieście 59/3A

20-076 Lublin

Polska

Nest Bank

IBAN: PL 

Kod SWIFT: NESBPLPW

PLN: 06 1870 1045 2078 1068 6320 0001

EUR: 76 1870 1045 2078 1068 6320 0002

USD: 49 1870 1045 2078 1068 6320 0003

GBP: 22 1870 1045 2078 1068 6320 0004

Transfer title: a donation to Ukraine.


Contact: office@openculture.org.pl