Marek Radziwon nowym prezesem Polskiego PEN Clubu

Członkowie Polskiego PEN Clubu dokonali wyboru nowego prezesa. Został nim Marek Radziwon, którego kadencja potrwa do 2026 roku.

Dotychczasowy Prezes Polskiego PEN Clubu Adam Pomorski zakończył trzecią kadencję i nie kandydował w tegorocznych wyborach.

Markowi Radziwonowi serdecznie gratulujemy, a Adamowi Pomorskiemu dziękujemy za wieloletnią pracę w Polskim PEN Clubie.

Marek Radziwon jest absolwentem Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej, gdzie obecnie wykłada, doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie historii, pracownikiem Studium Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmował się krytyką literacką i teatralną, jest autorem książek Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie (2010), Wstyd było milczeć. Świadectwa radzieckich dysydentów (2014), a także tomu rozmów z Siergiejem Kowalowem Żyliśmy jak wolni ludzie (2017). W latach 2009-2014 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Moskwie, jest sekretarzem Nagrody Literackiej „Nike”.

Komunikat prasowy do pobrania

Marek Radziwon 2022
Marek Radziwon, fot. Witold Jarosław Szulecki