Zarząd Polskiego PEN Clubu

W trakcie walnego zebrania członkowie Polskiego PEN Clubu wybrali nie tylko nowego prezesa, ale także nowych członków zarządu i komisji rewizyjnej, w których były wakaty.

Zarząd Polskiego PEN Clubu po ponownym ukonstytuowaniu się wygląda następująco:

Prezes: Marek Radziwon

Wiceprezesi:
Teresa Chynczewska-Hennel
Henryk Woźniakowski

Sekretarz: Magdalena Heydel

Skarbnik: Paweł Próchniak

Członkowie Zarządu:
Halina Cieplińska-Bitner
Jerzy Jarzębski
Basil Kerski
Ireneusz Krzemiński
Piotr Mitzner
Anna Nasiłowska
Maria Poprzęcka
Krzysztof Siwczyk
Iwona Smolka
Małgorzata Szejnert
Adam Szostkiewicz
Marek Zagańczyk
Marek Zaleski

Komisja Rewizyjna:
Krystyna Dąbrowska
Justyna Guze
Maria Prussak
Elżbieta Sawicka
Joanna Szwedowska (przewodnicząca)

Kolejne wybory do zarządu odbędą się w 2024 roku, a kadencja prezesa potrwa do 2026 roku.