SchulzFest 2022 / Arka wyobraźni

X Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza

przestrzeń spotkania

główną ideą SchulzFestu – jako wydarzenia artystycznego, intelektualnego i duchowego, odbywającego się cykliczne od dwudziestu lat w Drohobyczu – jest budowanie przestrzeni dla ruchu wolnej myśli i wyobraźni, dla pracy pamięci i twórczych poszukiwań

ta przestrzeń stanowi miejsce spotkania, które ma głęboko ludzki wymiar, jest bowiem pogłębionym wyobraźniowo i poznawczo, otwartym na nieznane spotkaniem ludzi różnych światów i języków, różnych wrażliwości, a jednocześnie jest spotkaniem z tajemnicą dzieła Schulza i z tajemnicą miejsca tego dzieła – Drohobycza

SchulzFest od początku jego istnienia wspierali i współtworzyli ludzie kultury, pisarze i naukowcy z Lublina, dzisiaj – w obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę, w jubileuszowym roku festiwalu – miejscem SchulzFestu będzie również Lublin, gdzie odbędzie się pierwsza część X edycji festiwalu, jej część druga mieć będzie miejsce w Drohobyczu i rozpocznie się 12 lipca – w dniu 130. urodzin autora Sklepów cynamonowych

Bruno Schulz / groza i wyobraźnia

Lublin  /  30 czerwca, 7-10 lipca 2022

Drohobycz  /  12-17 lipca 2022

związany ze słowem komponent tegorocznego SchulzFestu tworzą dwa główne pasma: Groza i wyobraźnia oraz Ukraina wierszy (a w ich obrębie wątki: Artyści walczą i Wiersze w schronach), których dopełnieniem są koncerty, rozmowy, prezentacje, działania artystyczne i wystawy na różne sposoby wpisujące się w ideę festiwalu jako Schulzowskiej „arki wyobraźni” i korespondujące z aktualnymi wydarzeniami w Ukrainie – z wojną i jej grozą, ale też z działaniami artystów i poruszeniami wyobraźni, które mierzą się z wojenną rzeczywistością

groza i wyobraźnia

spotkanie grozy i wyobraźni było ważne dla autora Sanatorium pod klepsydrą – na różne sposoby rozpisywał je i zgłębiał w swoim pisarstwie i w pracach plastycznych

co wynika ze spotkania grozy i wyobraźni? czy to spotkanie może stać się zarzewiem suwerennej sztuki? czy groza ożywia wyobraźnię? czy przeciwnie – paraliżuje ją? czy okiem wyobraźni widzimy prawdę jako grozę? czy prawda grozy jest prawdą wyobraźni? czy wyobraźnia potrzebuje grozy? czy jest zdolna grozie się przeciwstawić? czy potrafi sprostać nagiej grozie okrucieństwa, śmierci, metafizycznej ciemności? czy jest w stanie grozie odpowiedzieć? również tej, która wydarza się dziś, na naszych oczach – w Ukrainie?

kwestii wywoływanych przez te pytania dotyczyć będzie cykl esejów mówionych, które w trakcie SchulzFestu wygłoszą badacze literatury, pisarze, ludzie kultury

elementem pasma Groza i wyobraźnia będzie cykl rozmów i działań artystycznych zatytułowany Artyści walczą – nawiązujący do wojny w Ukrainie i realizowany głównie w Drohobyczu

Ukraina wierszy

podczas SchulzFestu wybrzmi też komentowana antologia wierszy mówiących o Ukrainie, dotykających kwestii z Ukrainą związanych, na różne sposoby współtworzących – zainicjowany przez poezję Tarasa Szewczenki – fenomen ustanawiania Ukrainy słowem, budowania wierszem jej podwalin, poszerzania wspierających się na tym fundamencie duchowych i wyobraźniowych przestrzeni, które stanowią o sile i bogactwie ukraińskiej kultury

wiersze przeczytają i skomentują poeci, krytycy literaccy, eseiści

ważnym wątkiem Ukrainy wierszy będzie pasmo Wiersze w schronach – realizowane w Drohobyczu, gdzie utwory składające się na antologię odczytane zostaną w schronach przeciwlotniczych funkcjonujących obecnie w mieście

SchulzFest 2022

Lublin

wstęp wolny / na wszystkie wydarzenia 

czwartek / 30 czerwca

19:00

Iść przez bezmiar nocy lipcowej do jasnej smugi świtu

/ wernisaż wystawy zbiorowej

/ autorzy prac: Stanisław Baj, Lucjan Demidowski, Mariusz Drzewiński, Roman Holuka (1882-1952), Dima Krasnyi, Loli Kantor, Włodko Kaufman, Janusz Knorowski, Laura Makabresku, Yana Makukh, Leszek Mądzik, Bartłomiej Michałowski, Tadeusz Mysłowski, Stanisław Ożóg, Bertold Schenkelbach (1893-1942), Alina Skiba; oraz: dokumentacja Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, zapisy foto i video, artefakty dawne i współczesne

/ kurator: Grzegorz Józefczuk

miejsce: Centrum Spotkania Kultur, pl. Teatralny 1 / galeria City Projekt  wystawa czynna do 31 lipca 2022

19:45

zawsze Drohobycz (4)

/ performance Ewy Zarzyckiej

miejsce: Centrum Spotkania Kultur, pl. Teatralny 1 / przy galerii City Projekt

czwartek / 7 lipca

10:00

arka wyobraźni / Lublin – Drohobycz

miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, Grodzka 21 / sala czarna

W ułamkach zwierciadła / in memoriam: Władysław Panas, Małgorzata Kitowska- Łysiak

/ Zdzisław Kudelski

Brama dla Schulza Schulzowskie działania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Witold Dąbrowski

Rozmowa 

/ z Wierą Meniok, teoretyczką literatury i krytyczką literacką, inicjatorką i dyrektorką Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, rozmawiają Bohdan Zadura i Grzegorz Rzepecki

14:00

oprowadzanie kuratorskie

/ wystawa Iść przez bezmiar nocy lipcowej do jasnej smugi świtu

miejsce: Centrum Spotkania Kultur, pl. Teatralny 1 / galeria City Projekt

16:30

ukraińska mater dolorosa, mi senti?

/ prezentacja prac Krzysztofa M. Bednarskiego

miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, Grodzka 21 / sala czarna

17:00

groza i wyobraźnia

/ z Krzysztofem M. Bednarskim rozmawiają Martyna Sobczyk, Zbigniew Benedyktowicz i Paweł Próchniak

miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, Grodzka 21 / sala czarna

19:00

Babooshki / Karolina Beimcik, Dana Vynnytska, Dawid Lubowicz, Jan Smoczyński, Michał Jaros, Igor Hnydn / support Krzysztof „Rudy” Sawicki (harmonijka): „You gotta move” – Mississippi Fred McDowell

/ koncert

miejsce: Centrum Spotkania Kultur, pl. Teatralny 1 / Klub Muzyczny

piątek / 8 lipca

10:00

arka wyobraźni / Schulzowskie echa

miejsce: Ośrodek Alliance Française, ul. Cicha 10

Berlin, Przemyśl, Drohobycz. Iskry

/ Lothar Quinqenstein

Schulz w Paryżu

/ Jacek Giszczak i Elżbieta Łazowska-Cwalina czytają fragmenty noweli Dominique’a Hérody à Paris, égaré (Bruno Schulz août 1938)

Historia amerykańskiego przeboju „Daisy, Daisy”

/ Grzegorz Józefczuk

14:00

oprowadzanie kuratorskie

/ wystawa Iść przez bezmiar nocy lipcowej do jasnej smugi świtu

miejsce: Centrum Spotkania Kultur, pl. Teatralny 1 / galeria City Projekt

Bruno Schulz / groza i wyobraźnia

miejsce: Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12 / sala Kino

15:00

groza i wyobraźnia

/ wykład inauguracyjny: Bogumiła Berdychowska

/ eseje mówione: Paweł Próchniak, Grzegorz Gauden, Janusz Majewski (tekst nadesłany), Piotr Śliwiński, Wiera Meniok

17:30

Ukraina wierszy

/ komentowana antologia poetycka: Paweł Próchniak, Sara Akram, Marcin Baran, Natalia Belczenko, Jurij Fedczuk, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Marcin Sendecki

19:00

Słup ze słów / Jacek Kleyff, Nasta Niakrasava, Jacek Podsiadło

/ koncert

miejsce: Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12 / sala widowiskowa

sobota / 9 lipca

Bruno Schulz / groza i wyobraźnia

miejsce: Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12 / sala Kino

10:00

groza i wyobraźnia

/ eseje mówione: Dariusz Czaja, Michał Klinger, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Żaneta Nalewajk (tekst nadesłany)

13:00

artyści walczą

/ z Wierą Meniok rozmawia Paweł Próchniak

17:00

człowiek, który pojechał

/ z Jackiem Podsiadło rozmawia Piotr Śliwiński

19:00

Noc Helvera / Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu

/ spektakl w języku ukraińskim, na podstawie dramatu Ingmara Villqista, reżyseria Jurij Fedczuk i Ołeksandr Korol, przekład Lesia Ratyńska

miejsce: Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12 / sala widowiskowa

niedziela / 10 lipca

Bruno Schulz / groza i wyobraźnia

miejsce: Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12 / sala Kino

10:00

groza i wyobraźnia

/ eseje mówione: Jacek Leociak, Zbigniew Benedyktowicz, Paweł Drabarczyk, Tomasz Wiśniewski, Agnieszka Giszterowicz, Józef Olejniczak, Andrzej Tyszczyk

15:00

pisanie Ukrainy

/ z Kateryną Babkiną i Wiktorią Ameliną rozmawia Katarzyna Kuczyńska-Koschany (rozmowa po ukraińsku, tłumaczona na język polski)

17:00

Ukraina wierszy

/ komentowana antologia poetycka: Kateryna Babkina, Hanna Janczak, Małgorzata Lebda, Lothar Quinkenstein, Krzysztof Siwczyk, Bohdan Zadura, Paweł Próchniak

19:00

wyobraźnia grozy: Bruno Schulz, Wichura

/ czytanie performatywne opowiadania w języku polskim i w ukraińskim przekładzie Jurija Andruchowycza: Zoya Baranovska, Anna Próchniak

SchulzFest 2022

Drohobycz

wstęp wolny / na wszystkie wydarzenia 

wtorek / 12 lipca

Inauguracja X Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu

miejsce: Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1 / duża scena

11:00

SchulzFest: prolog

/ uroczyste otwarcie festiwalu

12:00

artysta w czasach wojny: Schulz zaginiony i ocalony

Serhij Żadan / esej inauguracyjny

12:45

Schulz czyli świat

/ połączenie wideo z tłumaczami Schulza i schulzologami ze świata (m.in. z Brazylii, Chorwacji, Czech, Francji, Hiszpanii, Grecji, Gruzji, Japonii, Serbii, Tajwanu, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch): wirtualna podróż miejscami życia i dzieła Brunona Schulza w 130. urodziny artysty

16:00

spacer wernisażowy

/ oprowadzanie kuratorskie: Grzegorz Józefczuk

Bartłomiej Michałowski i akwareliści polscy: Dedykowane Schulzowi (akwarele), Laura Makabresku (Kamila Kansy): wybór prac (fotografie), Lewko Mykytycz: Lublin. Po plenerze (malarstwo olejne), Stanisław Ożóg: Farfarelle i Dziewczyny z Drohobycza (tempery), Wojciech Walkiewicz: Druga Jesień (fotografie), Piotr Wójcik: Romowie z obu stron Karpat (fotografie); ekspozycje zbiorowe; prace wizualne i dokumentacje ze zbiorów Muzeum Pokoju Brunona Schulza w Drohobyczu

/ otwarcie SchulzFest Club (Galeria DiA, Willa Bianki)

/ pokaz projektu „ławeczka dla Schulza” od Bytomia, miasta partnerskiego Drohobycza

/ performance: Włodko Kaufman

początek: Galeria Sztuki Szkoły Plastycznej, Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Iwana Franki, ul. Iwana Franki 14

20:00 

wielogłos kultury / Drohobycki Miejski Chór Kameralny „Legenda”

/ koncert

miejsce: Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1 / duża scena

środa / 13 lipca

10:30

groza i wyobraźnia

/ eseje mówione: Dariusz Czaja, Andrij Lubka, Jurko Prochaśko

miejsce: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24 / sala 32

12:00

łódka z kory / teatr wiersza Ryszarda Krynickiego 

/ czytają i komentują: Andrij Lubka, Paweł Próchniak

miejsce: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24 / sala 32

13:00

Ukraina wierszy / wiersze w schronach

/ komentowana antologia poetycka: Marcin Baran, Jacek Podsiadło, Marcin Sendecki, Hryhorij Semenczuk

miejsce: Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Iwana Franki, ul. Iwana Franki 14 / schron

16:00

Schulziana: drohobyckie teatralia

Natalia Filewycz: Historie ukryte i jawne Teatru w Drohobyczu

/ wykład

miejsce: Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1 / foyer

17:00

Noc Helvera / Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu

/ spektakl na podstawie dramatu Ingmara Villqista, reżyseria Jurij Fedczuk i Ołeksandr Korol

miejsce: Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1 / scena kameralna

19:00

BRAT / projekt muzyczny Hryhorija Semenczuka

warнякання / projekt muzyczny Antona Slepakowa i Andrija Sokołowa

/ koncert

miejsce: Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1 / duża scena

czwartek / 14 lipca

10:30

groza i wyobraźnia

/ eseje mówione: Monika Sznajderman, Michał Klinger, Danyło Ilnyćkyj, Wiera Meniok, Józef Olejniczak

miejsce: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24 / sala 32

13:00

Ukraina wierszy / wiersze w schronach

/ komentowana antologia poetycka: Ostap Sływyński, Jurij Fedczuk, Paweł Próchniak

miejsce: ratusz / schron

16:00

praca ze snami: kartki przyszłej prozy

Jurij Andruchowycz / czytanie autorskie, premiera

miejsce: Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1 / scena kameralna

17:30

gwiazdy prowincji

Nikita Kadan / instalacja artystyczna, działanie in situ

miejsce: wskazane zostanie bezpośrednio przed wydarzeniem

19:00

przewoźnik

Andrzej Stasiuk / czytanie, rozmowa

/ z pisarzem rozmawia Paweł Próchniak

miejsce: Biblioteka Miejska im. Wiaczesława Czornowoła, ul. Szewczenki 27

20:30

universum

/ spektakl według Brunona Schulza – w reżyserii Iwana Szarana, z udziałem aktorów z Mariupola, Siewierodoniecka, Charkowa, Kijowa i Drohobycza

miejsce: Dom Ludowy im. Iwana Franki, ul. Iwana Franki 20

piątek / 15 lipca

10:30

groza i wyobraźnia

/ eseje mówione: Jurij Wynnyczuk, Andrij Pawłyszyn, Ałła Tatarenko, Zoriana Rybczyńska, Ostap Sływyński, Aleksandra Naróg

miejsce: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24 / sala 32

13:00

Ukraina wierszy / wiersze w schronach

/ komentowana antologia poetycka: Kateryna Kałytko, Józef Olejniczak, Ija Kiwa, Ałła Tatarenko

miejsce: Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Iwana Franki, ul. Iwana Franki 14 / schron

16:00

play-off

Ołeksandr Bojczenko / czytanie premierowe, rozmowa

/ z pisarzem rozmawia Andrij Lubka

miejsce: Biblioteka Miejska im. Wiaczesława Czornowoła, ul. Szewczenki 27

17:30

Willa Bianki

/ działania artystyczne

miejsce: Willa Bianki – Pałac Sztuki, ul. Szewczenki 38

19:00

wysoka woda / zespół „Trzy kroki w noc”

/ koncert

miejsce: Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1 / duża scena

20:30

Smak słońca / Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu

/ spektakl w reżyserii Ołeksandra Korola, na podstawie sztuki Ołeksandra Witra

miejsce: Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1 / poddasze

sobota / 16 lipca

11:00 – 21:00

Schulziana: pobyt studyjny we Lwowie

/ zwiedzanie Politechniki Lwowskiej śladami Brunona Schulza, pokaz cliché-verre w Muzeum Fotografii w Bibliotece Naukowej Politechniki Lwowskiej, pokaz filmu Osyp Kuryłas. Powrót w historię i spotkanie z reżyserem Romanem Metelskim, wizyta w Dzydze

/ kurator pobytu studyjnego: Natalia Filewycz

niedziela / 17 lipca

11:30

dziedzictwo przyszłości

/ z Pawłem Feldblumem, przewodniczącym Rady Powierniczej Związku Żydowskich Organizacji Religijnych Ukrainy, prezesem Fundacji „Dziedzictwo Przyszłości” i zastępcą dowódcy jednostki Obrony Terytorialnej w obwodzie Kijowskim, rozmawia Wiera Meniok

miejsce: Biblioteka Miejska im. Wiaczesława Czornowoła, ul. Szewczenki 27

13:00

w setną rocznicę urodzin Alfreda Schreyera / Orkiestra Kameralna Sinfonietta Kolegium Muzycznego im. Wasyla Barwińskiego w Drohobyczu, dyrektor artystyczny i dyrygent Markijan Szałygin, soliści Jewhen Żurawczak (fortepian), Irenej Turkanyk (skrzypce)

miejsce: Kolegium Muzyczne im. Wasyla Barwińskiego w Drohobyczu, ul. Muzyczna 3

16:00

dorosłe dzieci / spektakl dokumentalny

/ projekt teatralny z ukraińskimi uchodźcami wewnętrznymi – działanie w toku, reżyseria i realizacji Ołena Jurkewycz

miejsce: wskazane zostanie bezpośrednio przed wydarzeniem

18:00

regards: Messiaen, Mykietyn, Crumb, J.S. Bach

Olga Miriam Michałowska / recital fortepianowy

miejsce: Kolegium Muzyczne im. Wasyla Barwińskiego w Drohobyczu, ul. Muzyczna 3

19:30

Panna J. albo Kobieta, która stała się fotografią

/ monodram, reżyseria i inscenizacja Tetiana Awramenko (Kijów)

miejsce: Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1 / scena kameralna

21:00

SchulzFest: epilog

/ rozmowy podsumowujące

miejsce: Galeria DiA, ul. Honczarska 5, Willa Bianki, ul. Szewczenki 38