Dzień Uwięzionego Pisarza 2022 – Server Mustafayev

Dzień Uwięzionego Pisarza 2022

Ukraina: Server Mustafayev

OBRAZ

Imię i nazwisko: Server Mustafayev

Zawód: dziennikarz obywatelski, obrońca praw człowieka

Status: Uwięziony

#ServerMustafayev #ImprisonedWriter

KONTEKST

Server Mustafayev jest Tatarem Krymskim, dziennikarzem obywatelskim, obrońcą praw człowieka, założycielem i koordynatorem społecznego ruchu na rzecz praw człowieka Solidarność Krymska (Crimean Solidarity) na okupowanym przez Rosję Krymie.

21 maja 2018 roku funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) wtargnęli do domu Mustafayeva w Bakczysaraju na południu Krymu, a następnie wywieźli dziennikarza do siedziby FSB w Symferopolu, stolicy półwyspu. Następnego dnia Mustafayev został tymczasowo aresztowany i z powodu rzekomych powiązań z Hizbut-Tahrir, organizacją zakazaną w Federacji Rosyjskiej, ale legalną na Ukrainie, oskarżony o „przynależność do organizacji terrorystycznej” na podstawie art. 205.5 część 2 rosyjskiego kodeksu karnego.

22 lutego 2019 roku Mustafayevowi postawiono zarzut „konspirowania w celu siłowego przejęcia władzy” na podstawie art. 278 rosyjskiego kodeksu karnego. 12 września 2019 roku został on przewieziony z Krymu w głąb Federacji Rosyjskiej; wkrótce potem w Rostowie nad Donem rozpoczął się jego proces. W tym czasie Mustafayev kilkakrotnie uskarżał się na zły stan zdrowia, ale odmówiono mu odpowiedniej opieki medycznej i nakazano stawienie się przed sądem. 16 września 2020 roku Sąd Wojskowy Okręgu Południowego w Rostowie nad Donem na podstawie sfingowanych zarzutów skazał go na czternaście lat więzienia w kolonii karnej o surowym reżimie. Siedmiu innych członków Solidarności Krymskiej także otrzymało w wyniku tego procesu wieloletnie wyroki więzienia. W marcu 2022 wojskowy sąd apelacyjny we Własisze, w obwodzie moskiewskim, utrzymał w mocy wyrok na Mustafayeva. Nie przewiduje się zwolnienia dziennikarza przed wrześniem 2034 roku.

Urodzony 5 maja 1986 roku Server Mustafayev jest żonaty i ma czworo dzieci. Obecnie przetrzymywany jest w Tambowie na Syberii, z dala od domu i rodziny na Krymie. Międzynarodowy PEN zwraca uwagę na poważne uchybienia w postępowaniu sądowym przeciwko Mustafayevowi, w tym na długotrwałe aresztowanie tymczasowe oraz fakt, że dziennikarz jest przetrzymywany w Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z prawem międzynarodowym Krym stanowi terytorium okupowane, zatem Federacja Rosyjska jako władza okupacyjna jest zobowiązana do niewyprowadzania stamtąd więźniów cywilnych. Proces osoby cywilnej przed sądem wojskowym także stanowi naruszenie międzynarodowych praw człowieka. W czerwcu 2018 roku Parlament Europejski wezwał władze rosyjskie do natychmiastowego uwolnienia Mustafayeva, w listopadzie 2021 wezwanie to powtórzyła grupa robocza ONZ ds. arbitralnych zatrzymań (UN Working Group on Arbitrary Detention).

Przed przetransportowaniem na teren Federacji Rosyjskiej, Mustafayev napisał poruszający list, w którym z pełną determinacją podtrzymał krytykę rosyjskiej okupacji Krymu, zachęcał kolegów dziennikarzy do ujawniania przypadków łamania praw człowieka na półwyspie, a także podziękował za wsparcie, jakiego udzielił mu Ukraiński PEN.

Mustafayev jest jednym z piętnastu ukraińskich dziennikarzy i działaczy na rzecz praw człowieka, którzy są obecnie więzieni z powodów politycznych w Federacji Rosyjskiej i na okupowanym Krymie. Międzynarodowy PEN wielokrotnie potępiał powszechne ograniczenia wolności słowa na tym terytorium. Po pełnej militarnej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, przestrzeń obywatelska na półwyspie, już ograniczona, skurczyła się jeszcze bardziej. W rezultacie mieszkańcy Krymu, których jedynym przewinieniem jest nawoływanie do pokoju, podlegają represjom, co jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego, które nakłada na Federację Rosyjską obowiązek przestrzegania prawa karnego okupowanego terytorium. W szkołach narzucane są „rosyjskie standardy”, wycofuje się nauczanie języków ukraińskiego i krymskotatarskiego, historii i literatury. Tatarzy Krymscy są w nieproporcjonalnie wysokim stopniu poddawani mobilizacji i wcielani do służby w rosyjskich siłach zbrojnych.

We wrześniu 2022 r. Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego PEN przyjęło rezolucję potępiającą inwazję na Ukrainę i wzywającą Federację Rosyjską do natychmiastowego zakończenia wojny.

,,Łatwo złamać palec, niemożliwe jest roztrzaskać pięść.

Zjednoczeni jesteśmy niezwyciężeni.

Server Mustafayev

JAK MOŻNA POMÓC:

Międzynarodowy PEN jest przekonany, że Server Mustafayev został uwięziony z powodu działań, jakie podejmował na rzecz praw człowieka i pokojowego korzystania z prawa do wolności wypowiedzi. Dlatego wzywamy do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia dziennikarza. Oto działania, jakie może podjąć każdy z nas:

Wsparcie

Kontakt z Ministrem Spraw Zagranicznych i dyplomatami, by wezwać ich do:

  • Poruszania sprawy Servera Mustafayeva na forach międzynarodowych i domagania się jego natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia oraz zapewnienia mu odpowiedniej opieki zdrowotnej do czasu zwolnienia;
  • Publicznego wezwania do uwolnienia wszystkich krymskich dziennikarzy i działaczy na rzecz praw człowieka, którzy są przetrzymywani na terenie Federacji Rosyjskiej i okupowanego Krymu za korzystanie z przysługującego im prawa do wolności wypowiedzi, w tym Servera Mustafayeva, Osmana Arifmemetova, Marlena (Sulejmana) Asanova, Asana Akhtemova, Remzi Bekirowa, Tymura Ibrahimowa, Seyrana Saliyeva, Ruslana Sulejmanova, Rustema Sheikhaliyeva, Ameta Sulejmanova, Vilena Temeryanova, Oleksiya Bessarabova, Vladyslava Yesypenki, Narimana Dzhelyala i Iryny Danilovych;
  • Stałego wzywania Federacji Rosyjskiej do natychmiastowego i bezwarunkowego zakończenia wojny na Ukrainie.

Media społecznościowe

Aby zwiększyć świadomość sprawy Mustafayeva w mediach społecznościowych, można wykorzystać przykładowe komunikaty zaproponowane poniżej oraz hashtagi #FreeMustafayev #ImprisonedWriter

Facebook

Dołączając do kampanii Międzynarodowego PEN z okazji Dnia Uwięzionego Pisarza, wzywam do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Tatara Krymskiego #ImprisonedWriter #ServerMustafayev, który jest więziony w Federacji Rosyjskiej z powodów politycznych.

Dołącz do akcji: https://pen-international.org/campaigns/day-of-the-imprisoned-writer-2022 #ServerMustafayev

Twitter

Dołączam do @pen_int, wzywając do uwolnienia Tatara Krymskiego #ImprisonedWriter #ServerMustafayev, który jest więziony w Federacji Rosyjskiej z powodów politycznych.

Dołącz do akcji: https://pen-international.org/campaigns/day-of-the-imprisoned-writer-2022

Udostępnij tę grafikę w mediach społecznościowych, aby zwrócić uwagę na sprawę Mustafayeva.

Solidarność

Listy z wyrazami solidarności z zatrzymanym można wysyłać na adres:

Server Mustafayev,

Penal Colony 1,

Michurinskaya St, 57,

Tambov, Tambov Oblast,

Russian Federation, 392020

СерверМустафаев,ул.

Мичуринская, 57,

Тамбов,

Тамбовскаяобл., Р

осія, 392020

Wiadomości można przesyłać też przez: https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create

Należy pamiętać, że wszystkie wiadomości muszą być napisane w języku rosyjskim, inaczej nie zostaną zaakceptowane przez władze więzienne.

Jeśli nie mówisz po rosyjsku, skorzystaj z przykładowej wiadomości poniżej lub napisz do Aurélii Dondo, koordynatorki programu europejskiego, Aurelia.dondo@pen-international.org, która pomoże w przetłumaczeniu listu:

Drogi Serverze, życzę Ci dobrego zdrowia i siły. Mam nadzieję, że wkrótce zostaniesz zwolniony. Wszyscy myślimy o Tobie i wspieramy Cię z wyrazami solidarności i szacunku.

Дорогой Сервер, желаюВамкрепкогоздоровья и сил, и надеюсь, чтоВыскоробудетеосвобождены. Мывседумаем о Вас и поддерживаем в знаксолидарности и уважения.

Dodatkowa pomoc

Zachęcamy również do naświetlenia sprawy Mustafayeva i innych uwięzionych dziennikarzy krymskich, naruszeń wolności słowa na okupowanym Krymie oraz wojny Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie przez:

• publikowanie artykułów i opinii w prasie krajowej lub lokalnej,

• organizowanie imprez publicznych, konferencji prasowych i demonstracji,

• promowanie publikacji i działań Ukraińskiego PEN, w tym cykli „Dialogi o wojnie”, „Słowa i kule”, „Tu i teraz: Historie dziennikarzy w czasie wojny” oraz „Słowa solidarności”. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ukraińskiego PEN (www.https://pen.org.ua/).

Prosimy o informowanie nas o swoich działaniach.

Wiadomości można wysyłać do Aurélii Dondo, koordynatorki programu europejskiego: Aurelia.dondo@pen-international.org

Tłumaczył Piotr Brama