Dla kandydatów

Zgodnie ze statutem Polskiego PEN Clubu:

Członkami stowarzyszenia mogą być autorzy dzieł z zakresu literatury i humanistyki, tłumacze literatury oraz edytorzy, którzy uznają zasady Międzynarodowej Karty P.E.N. Kandydat zgłasza chęć przystąpienia do stowarzyszenia pisemnie. Zarząd rozpatruje podanie nie wcześniej niż po upływie miesiąca i podejmuje decyzję w tajnym głosowaniu.

Podanie wraz z biogramem, bibliografią i dwoma rekomendacjami od członków Polskiego PEN Clubu należy przesłać drogą pocztową na adres:

Polski PEN Club
Krakowskie Przedmieście 87/89
00-079 Warszawa