List Polskiego PEN Clubu do Ukraińskiego PEN Clubu

List Polskiego PEN Clubu do Ukraińskiego PEN Clubu

23 lutego 2022

Drodzy Przyjaciele,

W obliczu śmiertelnego zagrożenia niezawisłości, integralności terytorialnej i bytu państwowego Ukrainy – jesteśmy z Wami.

Jesteśmy świadomi, że wymierzone w Ukrainę działania Federacji Rosyjskiej i jej prezydenta godzą w fundamentalne zasady prawa międzynarodowego, stanowiące podstawę pokojowego ładu świata: ładu ustanowionego kosztem milionów ofiar wojny światowej i milionów ofiar totalitaryzmów.

Rosja przez swoje działania i oświadczenia w sprawie Ukrainy stawia się poza prawem międzynarodowym, poza normami Karty Narodów Zjednoczonych i praw człowieka. Gwałcąc własne zobowiązania – czy to Memorandum Budapeszteńskiego z grudnia 1994 roku czy porozumień mińskich – Federacja Rosyjska wyrzeka się reguł prawnych dyplomacji. Sądząc z wypowiedzi jej prezydenta, zastępuje podstawy prawne wizją permanentnej walki. Nie ma w tej wizji heroizmu, jedynie cynizm wyobrażenia o świecie bezprawia.

Jesteśmy świadomi, jak wielką groźbę również dla Polski, Europy i świata niesie dziś tragiczne zagrożenie Ukrainy. Jesteśmy świadomi, że na ukraińskiej ziemi rozstrzygają się dziś Wasze i nasze losy, decyduje się przyszłość świata.

Jesteśmy z Wami.

List do pobrania

Лист Польського ПЕН-Клубу до Українського ПЕН-у

23 лютого 2022

Дорогі Друзі,

Перед лицем смертельної загрози для суверенітету, територіяльної цілісності і державної незалежності – ми з Вами.

Ми усвідомлюємо, що дії Російської Федерації та її президента, спрямовані проти України, є порушенням міжнародного правопорядку, що є фундаментом для світового порядку, встановленого коштом мільйонів жертв світової війни і мільйонів жертв тоталітаризмів.

Росія своїми діями і заявами у справі України поставила себе поза міжнародним правом, поза нормами Хартії Об’єднаних націй і прав людини. Порушуючи власні зобов’язання – чи то Будапештського меморандуму з грудня 1994 року, чи мінських домовленостей – Російська Федерація виступає проти юридичних принципів дипломатії. Судячи зі слів президента РФ, закони підмінено візією перманентної боротьби. У цій візії відсутній героїзм, є лише цинічна уява світу, в якому панує беззаконня.

Ми усвідомлюємо, яку велику загрозу також і для Польщі, і для Європи, і для світу несе сьогоднішня трагічна загроза, з якою зіткнулася Україна. Ми розуміємо, що на українській землі сьогодні вирішується Ваша і наша доля, вирішується доля світу.

Ми з Вами.  

List do pobrania – ukraiński

List do pobrania – angielski