Obecne wyzwania dla wolności słowa – debata

Jerzy Baczyński, prof. Timothy Garton Ash i prof. Anna Wolff-Powęska będą gośćmi Adama Szostkiewicza w debacie „Obecne wyzwania dla wolności słowa”. Spotkanie odbędzie się 22 marca o godzinie 18.00.

„PEN Club opowiada się za zasadą nieskrępowanego przekazu myśli wewnątrz każdego narodu i między wszystkimi narodami, a jego członkowie zobowiązują się w swoim kraju lub społeczności, do której należą, występować przeciwko wszelkim formom tłumienia wolności słowa. PEN Club opowiada się za wolnością prasy i przeciwstawia się arbitralnej cenzurze” – głosi Międzynarodowa Karta PEN. Jej ideami PEN Club kieruje się już od stu lat, od swojego powstania w 1921 roku, wyrażając sprzeciw wobec takich nadużyć wolności prasy, jak kłamliwe publikacje, rozmyślne fałsze lub wypaczanie faktów dla celów politycznych i osobistych.

Wolności słowa i myśli – fundamentalnym prawom człowieka i obywatela – grozi dziś w Polsce de facto polityczna i ideologiczna cenzura. Dlatego Polski PEN Club podejmuje dziś rozmowę o wolności słowa i jej zagrożeniach, zapraszając do niej ekspertów. Naszym celem jest nie tylko diagnoza i analiza sytuacji, ale także próba zarysowania rozwiązań. Cykl debat poświęconych tematyce wolności słowa, w których spotkają się publicyści, dziennikarze, ludzie pióra i nauki otwieramy spotkaniem „Obecne wyzwania dla wolności słowa”.

W pierwszej debacie wezmą udział:
🔸 Jerzy Baczyński – dziennikarz prasowy, redaktor naczelny tygodnika „Polityka”,
🔸 prof. Timothy Garton Ash, brytyjski historyk, współpracował z takimi czasopismami jak „The Guardian”, „The New York Times”, „The Washington Post”,
🔸 prof. Anna Wolff-Powęska, historyk idei, specjalistka w zakresie stosunków polsko-niemieckich.
Spotkanie poprowadzi dziennikarz, tłumacz i publicysta Adam Szostkiewicz.

Debata transmitowana będzie na żywo 22 marca o godzinie 18.00 na profilach Polskiego PEN Clubu i Krakowa Miasta Literatury UNESCO. W trakcie debaty będzie możliwość zadawania pytań przez publiczność.