Tag: władze


  • Zarząd Polskiego PEN Clubu 2020-2024

    24 lutego 2020 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego PEN Clubu, w trakcie którego wybrano skład nowego zarządu. Prezes: Adam Pomorski (kadencja 2018-2022) Wiceprezesi: Iwona Smolka Henryk Woźniakowski Sekretarz: Skarbnik:…