Tag: zarząd


  • Zarząd Polskiego PEN Clubu

    Prezes: Marek Radziwon (kadencja 2022-2026) Wiceprezesi: Teresa Chynczewska-HennelHenryk Woźniakowski Sekretarz: Magdalena Heydel Skarbnik: Paweł Próchniak Członkowie Zarządu: Halina Cieplińska-BitnerJerzy Jarzębski Basil Kerski Ireneusz Krzemiński Piotr MitznerAnna Nasiłowska Maria Poprzęcka Krzysztof…