Nie żyje prof. Henryk Samsonowicz

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. Henryka Samsonowicza

historyka, laureata Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Pruszyńskich.

Cześć Jego pamięci!