Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego

Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego przyznawana za całokształt twórczości wybitnemu polskiemu twórcy kultury, którego dzieło ma istotny wymiar literacki i bliskie jest ideom wpisanym w dorobek twórczy patrona nagrody.

Laureaci Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego:

1988 Jerzy Turowicz

1989 Zbigniew Herbert

1990 Gustaw Herling-Grudziński

1991 Andrzej Kuśniewicz

1992 Leszek Kołakowski

1993 Julian Stryjkowski

1994 Stanisław Lem

1995 Ryszard Kapuściński

1996 Stanisław Barańczak

1997 Tadeusz Różewicz

1998 Kazimierz Brandys

1999 nie przyznano

2000 nie przyznano

2001 Jan Józef Szczepański

2002 Tadeusz Konwicki

2005 Jerzy Kłoczowski

2006 Jacek Bocheński

2007 Anna Świderkówna

2008 Michał Głowiński

2009 Julia Hartwig

2010 Sławomir Mrożek

2012 Jerzy Jedlicki

2014 Ryszard Krynicki

2015 Adam Zagajewski

2016 Andrzej Wajda

2017 Józef Hen

2018 Maria Janion

2019 Piotr Matywiecki

2020 Wiesław Myśliwski

2023 Ewa Bieńkowska