Nagroda Edytorska Polskiego PEN Clubu

1978Juliusz Wiktor Gomulicki
 Paweł Hertz
1979Czesław Zgorzelski
 Marian Bizan
1980Karol Estreicher
 Konrad Górski
1981Redakcja Naczelna Encyklopedii Katolickiej
1989Anna Staniewska
1990Zygmunt Kubiak za wydanie Iliady i Odysei
1990Henryk Markiewicz i Andrzej Romanowski za wspólne wydanie dzieła Skrzydlate słowa
1991Władysław Kopaliński
1992Maria Ofierska
1993Jadwiga Czachowska
1994Kazimierz i Zofia Romanowiczowie
1995Maria Danilewicz-Zielińska
1996Zespół Redakcyjny Audycji Literackich Programu II Polskiego Radia
1997Janusz Odrowąż-Pieniążek
2000Zofia Hertz
2002Barbara Toruńczyk – „Zeszyty Literackie”
2008Hanna Kirchner
2009Maria Bokszczanin
2010Roman Loth
2013Zdzisław Jerzy Adamczyk
2014Janusz Degler
2015Zespół edytorski wydania naukowego „Listów do Adama Mickiewicza”
2016Zespół edytorski pełnej edycji Archiwum Ringelbluma
2017Zespół edytorski Biblioteki Pisarzy Staropolskich Instytutu Badań Literackich PAN

W 2023 roku po raz pierwszy przyznano Nagrodę Edytorską Polskiego PEN Clubu i Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie. Jej laureatem został Paweł Kądziela.
Nagranie uroczystości wręczenia nagrody Pawłowi Kądzieli: link