Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Pruszyńskich

Nagroda im. Ksawerego Pruszyńskiego ufundowana została w 1988 roku przez Mieczysława Pruszyńskiego, brata zmarłego pisarza i publicysty. Od 2018 roku Nagroda nosi imię Ksawerego, Mieczysława i Erazma Pruszyńskich.

1988 Jacek Woźniakowski

1988 Tadeusz Chrzanowski

1988 Ryszard Kapuściński

1988 Włodzimierz Paźniewski

1988 Jacek Żakowski

1989 Jan Józef Szczepański

1989 Kazimierz Dziewanowski

1989 Józef Kuśmierek

1990 Jerzy Korczak

1990 Hanna Krall

1990 Ryszard Legutko

1990 Małgorzata Szejnert

1991 Jerzy Eisler

1991 Teresa Bogucka

1991 Robert Jarocki

1991 Aleksander Małachowski

1992 Leon Bójko

1992 Kazimierz Traciewicz

1993 Jerzy Jedlicki

1993 Tadeusz Żychiewicz

1993 Agata Tuszyńska

1994 Irena Sławińska

1994 Piotr Matywiecki

1994 Maria Wiernikowska

1995 Adam Krzemiński

1995 Teresa Prekerowa

1995 Krzysztof Jasiewicz

1996 nie przyznano

1997 Stefan Bratkowski

1998 Jan Nowak-Jeziorański

1999 Teresa Torańska

2006 Krzysztof Pomian

2007 Jerzy Szacki

2009 Leopold Unger

2010 Wiesław Juszczak

2011 Henryk Samsonowicz

2013 Wiktoria Śliwowska

2014 Maria Poprzęcka

2015 Wojciech Jagielski

2016 Magdalena Grochowska

2017 Ewa Łętowska

2018 Aleksandra Hnatiuk

2019 Adam Wajrak

2020 ks. Alfred Marek Wierzbicki