Nagrody specjalne

Nagroda Pamiętnikarska (fundacji Marii Ginter, członka Polskiego PEN Clubu), którą otrzymał w 1989 roku Kazimierz Leski za książkę Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK.

Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Gracii Kerényi (ufundowana wspólnie z Węgierskim Instytutem Kultury), którą otrzymała w 1992 roku Erzsébet Szenyàn.

Nagroda im. Czesława Seyferta (nagroda stypendialna ufundowana przez Czesława Seyferta, zamieszkałego w Concord, Kalifornia, USA), którą otrzymał w 1993 roku Erwin Kruk.

Nagroda PEN Clubu za szczególne zasługi dla piśmiennictwa polskiego przyznana dwukrotnie:
w 1989 roku Jerzemu Giedroyciowi (na życzenie Laureata kwotę nagrody przekazano Liceum Ukraińskiemu w Legnicy),
w 1996 roku Jerzemu Turowiczowi.

Nagroda specjalna ufundowana w 2003 roku przez BRE Bank SA dla Idy Fink.