Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Strzeleckiego

Z inicjatywy członków Polskiego PEN Clubu Bronisława Geremka, Jerzego Jedlickiego, Jana Józefa Lipskiego i Tadeusza Mazowieckiego, Zarząd Polskiego PEN Clubu powołał Fundusz Nagrody imienia Jana Strzeleckiego za twórczość publicystyczną, eseistyczną, humanistyczną w duchu patrona Nagrody.

1990 Bohdan Cywiński

1991 Michał Głowiński

1992 Ireneusz Krzemiński

1993 Andrzej Krzysztof Kunert

1994 Andrzej Osęka

1995 Krystyna Kerstenowa

1998 Andrzej Mencwel

1999 Jan Karski

2000 Barbara Skarga

2002 Jakub Karpiński