Zarząd Polskiego PEN Clubu 2020-2024

24 lutego 2020 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego PEN Clubu, w trakcie którego wybrano skład nowego zarządu.

Prezes: Adam Pomorski (kadencja 2018-2022)

Wiceprezesi:
Iwona Smolka
Henryk Woźniakowski

Sekretarz:

Skarbnik: Piotr Mitzner

Członkowie Zarządu:
Halina Cieplińska-Bitner (do grudnia 2020 pełniła funkcję Sekretarza)
Magdalena Heydel
Jerzy Jarzębski
Basil Kerski
Ireneusz Krzemiński
Ewa Lipska
Anna Nasiłowska
Kazimierz Orłoś
Maria Poprzęcka
Marek Radziwon
Krzysztof Siwczyk
Małgorzata Szejnert
Adam Szostkiewicz
Marek Zaleski

Komisja Rewizyjna:
Teresa Chynczewska-Hennel
Krystyna Dąbrowska
Justyna Guze
Maria Prussak
Joanna Szwedowska