Zarząd Polskiego PEN Clubu


Prezes: Marek Radziwon (kadencja 2022-2026)

Wiceprezesi:
Teresa Chynczewska-Hennel
Henryk Woźniakowski

Sekretarz: Magdalena Heydel

Skarbnik: Paweł Próchniak

Członkowie Zarządu:
Paweł Bem
Halina Cieplińska-Bitner
Justyna Czechowska
Jakub Ekier
Basil Kerski
Ireneusz Krzemiński
Piotr Mitzner
Anna Nasiłowska
Iwona Smolka
Małgorzata Szejnert
Adam Szostkiewicz
Marek Zagańczyk
Marek Zaleski

Komisja Rewizyjna:
Justyna Guze
Maria Prussak
Elżbieta Sawicka
Joanna Szwedowska (przewodnicząca)