Nagroda Polskiego PEN Clubu za przekłady z literatury obcej na język polski

1929 Aniela Zagórska

1932 Tadeusz Boy-Żeleński

1935 Julian Tuwim

1937 Edward Boyé

1938 Gabriel Karski

1939 Maria Godlewska

1948 Leopold Staff

1949 Stefan Srebrny

1950 Adam Ważyk

1951 Wacław Rogowicz

1952 Ludwik Hieronim Morstin

1954 Kazimiera Iłłakowiczówna

1956 Julian Rogoziński

1960 Roman Kołoniecki

1960 Zofia Jachimecka

1960 Bronisław Zieliński

1961 Władysław Broniewski

1963 Feliks Konopka

1964 Anna Ludwika Czerny

1964 Zbigniew Bieńkowski

1964 Jerzy Zagórski

1965 Tadeusz Jan Dehnel

1966 Krystyna Tarnowska

1966 Seweryn Pollak

1967 Wacława Komarnicka

1967 Zygmunt Kubiak

1969 Mieczysław Jastrun

1970 Edyta Sicińska

1970 Juliusz Żuławski

1971 Paweł Hertz

1971 Artur Międzyrzecki

1972 Zofia Siwicka

1972 Barbara Sieroszewska

1973 Roman Brandstaetter

1973 Anna Trzeciakowska

1974 Anna Kamieńska-Śpiewakowa

1974 Henryk Krzeczkowski

1975 Joanna Guze

1975 Maciej Słomczyński

1976 Kazimiera Jeżewska

1976 Wanda Kragen

1977 Kalina Wojciechowska

1977 Jerzy Ficowski

1978 Jerzy S. Sito

1978 Irena i Egon Naganowscy

1979 Wiktor Woroszylski

1979 Jadwiga Olędzka

1980 Camilla Mondral

1980 Julia Hartwig

1981 Zygmunt Łanowski i Irena Tuwim

1981 Włodzimierz Słobodnik

1989 Stanisław Barańczak

1989 Eligia Bąkowska

1989 Jerzy Schwakopf

1990 Jarosław Marek Rymkiewicz

1990 Jerzy Pomianowski

1991 Jerzy Litwiniuk

1991 Anna Kołyszko

1992 Jadwiga Dackiewicz

1992 Sławomir Błaut

1993 Zofia Chądzyńska

1993 Małgorzata Łukasiewicz

1994 Adam Pomorski

1994 Michał Friedman

1995 Jan Garewicz

1995 Ireneusz Kania

1996 Carlos Marrodan-Casas

1996 Piotr Sommer

1997 Jan Radożycki

1997 Aleksander Ziemny

1998 Andrzej Sobol – Jurczykowski

1999 Maryna Ochab

2000 Ziemowit Fedecki

2003 Feliks Przybylak

2005 Robert Reszke

2006 Teresa Worowska

2007 Maria Przybyłowska

2010 Leszek Engelking