Zmarł Wiesław Juszczak

18 lutego 2021 roku

zmarł

Wiesław Juszczak

historyk sztuki, eseista, tłumacz,
znawca opery i kina,

członek Polskiego PEN Clubu,
laureat Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Pruszyńskich (2010).

Cześć Jego pamięci!


Zarząd Polskiego PEN Clubu w 2010 roku postanowił przyznać Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich Wiesławowi Juszczakowi –
pisarzowi, myślicielowi, humaniście
świadomemu powagi spraw życia i sztuki,
który w wielkiej tradycji eseju powiązał nowoczesność kultury
z ludzkim i boskim pięknem europejskiej wędrówki do źródeł.

Laudację prof. Włodzimierza Lengauera wygłoszoną na uroczystości wręczenia nagrody w dniu 23 kwietnia 2010, tekst dr hab. Dariusza Czai prezentujący książkę Wiesława Juszczaka Wędrówka do źródeł, (Słowo/obraz terytoria, 2009) oraz wypowiedź – podziękowanie prof. Wiesława Juszczaka Lekcja pisania można przeczytać tutaj.