KONKURS Wolność myśli – wolność wyrazu

Wolność myśli – wolność wyrazu

Konkurs na stworzenie utworu literackiego

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Polski PEN Club ogłaszają zamknięty konkurs na stworzenie utworu literackiego – prozy, poezji, eseju.

Do 30 grudnia 2021 roku czekamy na utwory wcześniej nigdzie niepublikowane i nierozpowszechniane wpisujące się tematycznie w hasło konkursu.

Wolność myśli – wolność wyrazu

Konkurs na przekład utworu literackiego

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Polski PEN Club ogłaszają zamknięty konkurs
na przekład utworu literackiego współczesnego pisarza (XX-XXI wiek),
z dowolnego języka na język polski.

Do 30 grudnia 2021 roku czekamy na utwory wcześniej nigdzie niepublikowane i nierozpowszechniane wpisujące się tematycznie w hasło konkursu.