Twarze Kota Jeleńskiego – 13 VI 2022

Polski PEN Club zaprasza na spotkanie

TWARZE KOTA JELEŃSKIEGO

W stulecie urodzin i 35 rocznicę śmierci

Konstantego A. Jeleńskiego

Głos zabiorą:

Anna Arno

Piotr Kłoczowski

Aleksander Smolar

Marek Zagańczyk

W trakcie wieczoru Andrzej St. Kowalczyk

zaprezentuje nowy numer „Blok-notesu”

poświęcony Konstantemu Jeleńskiemu.

Spotkanie poprowadzi

wiceprezes Polskiego PEN Clubu

Henryk Woźniakowski

Spotkanie odbędzie się z udziałem publiczności

w poniedziałek 13 czerwca 2022

w auli Domu Literatury w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 87/89.

Początek o godzinie 18.

Spotkanie będzie transmitowane w internecie.

Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.