Konkurs literacki „My po 24 lutego 2022”

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Fundacja Ośrodka KARTA ogłaszają konkurs literacki pod hasłem „My po 24 lutego 2022”

Organizatorzy konkursu czekają na teksty, które będą autentycznym świadectwem i zapisem emocji osób, które po brutalnej napaści Rosji na Ukrainę, przeżyły coś szczególnego, czym pragną się podzielić i mają potrzebę nadania temu formy artystycznej.

Prace konkursowe (tj. opowiadanie, mikrodramat lub narrację epistolarną) można nadsyłać w językach polskim, ukraińskim, rosyjskim, białoruskim i angielskim do 30 listopada.

Regulamin

Szczegóły konkursu na stronie https://karta.org.pl/konkurs

Товариство авторів ZAiKS та Фонд КАРТА Центр оголошують літературний конкурс „Ми після 24 лютого 2022”

Чекаємо на тексти, які будуть автентичним свідченням та фіксацією емоцій людей, які після брутального нападу Росії на Україну мали особливі переживання, якими прагнуть поділитися та мають потребу висловити це мовою мистецтва.

Конкурсні роботи (оповідання, мікродрами чи епістолярний наратив) можна надсилати польською, українською, російською, білоруською чи англійською мовами до 30 листопада.

Статут

Детальніше про конкурс – на сторінці https://karta.org.pl/konkurs

ZAiKS and the KARTA Foundation announce a literary contest under the slogan „We after February 24, 2022”.

We are waiting for texts that will be an authentic testimony and record of emotions of people who, after Russia’s brutal attack on Ukraine, experienced something special that they want to share and have a need to give it an artistic form.

Competition entries (i.e., a short story, microdrama or epistolary narrative) can be submitted in Polish, Ukrainian, Russian, Belarusian and English until November 30.

Terms and conditions

Read more on https://karta.org.pl/konkurs