Wieczór na cześć Bohdana Zadury – 29 października

Polski PEN Club i Ukraiński PEN serdecznie zapraszają na spotkanie 29 października o godz. 17.00 z okazji przyznania Bohdanowi Zadurze nagrody Drahomán Prize za rok 2021.

Nagrodę wręczy Tetyana Teren, dyrektor wykonawczy Ukraińskiego PEN. Laudację wygłosi Ola Hnatiuk, wiceprezes Ukraińskiego PEN, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Kijowsko-Mohylańskiej.

Będzie to też okazja do rozmowy o polskich i ukraińskich przekładach.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Polskiego PEN Clubu przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 (II piętro).

Bohdan Zadura – pisarz, krytyk literacki, tłumacz. Długoletni redaktor lubelskiego kwartalnika Akcent, w latach 2004–2020 – redaktor naczelny miesięcznika „Twórczość”. Drahoman Prize uzyskał za tłumaczenie na język polski „Nikt nie tańczył, jak mój dziadek” Kateryny Babkinej, „Kalendarz wieczności” Wasyla Machna i „Lutecję” Jurija Wynnyczuka.

Drahomán Prize to nagroda ustanowiona w 2020 roku przez Ukraiński Instytut, Ukraiński PEN i Ukraiński Instytut Książki dla uhonorowania tłumaczy z języka ukraińskiego na języki obce za najlepsze przekłady i promocję ukraińskiej kultury zagranicą.