Światowy Dzień Poezji: Cezary Gawryś

Cezary Gawryś

Niewydarzeni poeci

są poeci z prawdziwego zdarzenia
wielcy których ominęła Nagroda Nobla
Iwaszkiewicz Różewicz Herbert
i tacy jak Wiktor Chorodczinski
rozstrzelany w gułagu w roku 1937
zostały po nim tylko trzy wiersze 
uratowane przez strażnika

są też poeci niewydarzeni
którym dano jak z łaski
tylko ciszę bezsennych nocy
i kropelkę współczucia
w nich odbija się cały 
udręczony świat     


Z okazji Światowego Dnia Poezji zachęcamy do lektury wierszy. Do końca marca codziennie będziemy publikować utwory poetów będących członkami Polskiego PEN Clubu.
Wszystkie wiersze można znaleźć na stronie Światowego Dnia Poezji.