Polski PEN Club partnerem cyklu „Czytaj w klubie!”

„Czytaj w klubie!” to nowe przedsięwzięcie Instytutu Filologii Klasycznej UJ oraz Pałacu Potockich, w ramach którego organizatorzy chcą cyklicznie spotykać się z miłośnikami słowa na dyskusje książkowe.

Darmowe wejściówki na spotkanie dostępne są na stronie: https://kbfbilety.krakow.pl/…/czytaj-w-klubie-spotkanie…

Partnerami wydarzenia są PEN Club i Conrad Festival.

Podczas pierwszego spotkania, która odbędzie się 4 kwietnia, porozmawiamy z Radkiem Rakiem, autorem m.in. „Baśni o wężowym sercu”. Autora w krzyżowy ogień pytań wezmą Aleksandra Klęczar i Krzysztof Bielawski, badacze kultury antycznej, którzy rzucą światło na nieznane dotąd konteksty literackie w twórczości pisarza.

Celem spotkań „Czytaj w klubie!” jest zainicjowanie debat i dyskusji między wybitnymi i znaczącymi intelektualistami_intelektualistkami, pisarzami_pisarkami i tłumaczami_tłumaczkami, a osobami spoza kręgów akademickich, zainteresowanymi szeroko rozumianą humanistyką. Na warsztat będą brane tylko najlepsze pozycje książkowe, czasami powszechnie znane, a czasami te warte odkrycia. Podczas rozmów organizatorzy chcą odchodzić od standardowego podziału na publiczność i prelegentów, na ekspertów i słuchaczy czy scenę i widownię.

Organizatorzy chcą stworzyć warunki do otwartej, wspólnej rozmowy wszystkich czytelników i czytelniczek. Pośrednikami i moderatorami w tych spotkaniach będą osoby związane z krakowskim środowiskiem badaczy antyku i literatury. Dyskusje będą się wydarzały niejako na rozdrożu, między trzema przenikającymi się grupami: twórcami i artystami z jednej, odbiorcami i czytelnikami ich twórczości z drugiej, badaczami-humanistami z trzeciej strony. Problematyka dyskusji będzie dotyczyć przede wszystkim zagadnień humanistycznych, a także miejsca i roli humanistyki we współczesnym świecie: roli często niedocenianej, ale niezbędnej i kluczowej.