Światowy Dzień Wolności Prasy

PEN International w związku z Światowym Dniem Wolności Prasy przypomina sprawę Jimmy’ego Lai, uwięzionego dziennikarza, pisarza i działacza na rzecz wolności słowa w Hongkongu

Światowy Dzień Wolności Prasy, przypadający 3 maja każdego roku, ustanowiło Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1993 r. Ma przypominać o fundamentalnym znaczeniu wolności prasy, wolnych mediów i bezpieczeństwa dziennikarzy wykonujących swój zawód.

Z okazji Dnia Wolności Prasy PEN International przedstawia sprawę Jimmy’ego Lai, któremu grozi dożywotnie więzienie za działalność dziennikarską w Hongkongu.

Dziennikarze są oczami i uszami społeczeństwa. Dzięki ich pracy można zaspokoić potrzebę swobód demokratycznych, której nie da się zdławić. Muszą mieć możliwość mówienia i pisania o sprawach budzących zainteresowanie publiczne bez obawy przed ingerencją, aresztowaniem i innymi formami prześladowania. Dotyczy to również Jimmy’ego Lai. Stajemy w jego obronie dzisiaj i codziennie.

Ma Thida, przewodnicząca Komitetu do spraw Uwięzionych Pisarzy przy PEN International

Międzynarodowa społeczność PEN od ponad stu lat mobilizuje poparcie dla niezależnej i wolnej prasy, obrony dziennikarzy, zastraszanych, więzionych a czasem zabijanych za mówienie prawdy ludziom władzy, oraz ponagla przywódców politycznych, aby zapewniali wolność ekspresji, którą ONZ uznaje za podstawę praw człowieka.

Podejmujemy akcję na rzecz uwolnienia Jimmy’ego Lai

Tę solidarnościową akcję podejmujemy we współpracy z kampanią PEN Writes PEN Clubu Angielskiego. Listy wysyłane w jej ramach podlegają sprawdzeniu pod kątem bezpieczeństwa.

PEN Writes to międzynarodowa kampania Angielskiego PEN polegająca na pisaniu listów wyrażających solidarność z uwięzionymi lub zagrożonymi pisarzami na całym świecie. PEN od dziesięcioleci wspiera pisarzy represjonowanych za korzystanie z praw do wolności ekspresji; członkowie społeczności PEN od dawna wspierają koleżanki pisarki i kolegów pisarzy drogą wysyłania listów solidarnościowych. #PENWrites.

Możesz wysłać swój list do Jimmy’ego Lai poprzez formularz na stronie Międzynarodowego PEN: https://www.pen-international.org/our-campaigns/world-press-freedom-day-2023