Warszawa Wierszy

30 września rozpocznie się pierwsza edycja festiwalu poetyckiego Domu Literatury „Warszawa Wierszy”. Organizatorami festiwalu są Polski PEN Club i Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej.

Wiersze mówią rzeczy ważne i poruszające. Otwierają wyobraźnię, dają do myślenia. Potrafią bawić i niepokoić. Są wolne i uczą wolności. Uczą wychodzenia z ciasnych ram nawyków i wmówień. Uczą pytać i szukać, nie godzić się na kłamstwo i blichtr, zawsze być w drodze. I jednocześnie przechowują w sobie potrzebę prawdy, intuicję sensu, nadzieję. Jest w nich nieoczywista mądrość, tajemnica, odwaga wyruszenia w nieznane, żywa obecność słów, w których odcisnęło się czyjeś doświadczenie. Dlatego umieją stać się darem i formą bliskości – po ludzku ważnej, prawdziwej.

W takie wiersze warto się wsłuchiwać, warto się do nich zbliżać, żyć w ich realnej obecności – zwłaszcza dziś, w świecie słów udręczonych i chorych, coraz bardziej wydrążonych ze znaczenia. Warto też pamiętać, że poezja jest „zmysłem udziału”, że angażuje, wyostrza widzenie, pogłębia doświadczenie i zarazem otwiera je na nowe rejestry współodczuwania i współobecności.

Formą przełożenia na konkretne działania takiego rozumienia poezji ma być „Warszawa wierszy” – festiwal poetycki Domu Literatury, wyrastający z przekonania, że Warszawa może stać się przestrzenią twórczej obecności wierszy na różne sposoby wpisywanych w tkankę miasta i żyjących w nim nie tylko podczas trwania festiwalu. 

„Warszawa wierszy” ma być przedsięwzięciem istotnym kulturowo i edukacyjnie, a zarazem zorientowanym społecznie i możliwie szeroko oddziałującym. Takiego festiwalu poetyckiego w Warszawie brakuje. Sądzimy, że „Warszawa wierszy” – odbywająca się cyklicznie i stopniowo rozwijana, integrująca różne środowiska twórcze – może ten brak wypełnić.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest „zmysł udziału” zaczerpnięty z wiersza Wisławy Szymborskiej.

/ więcej informacji na stronie www.warszawawierszy.pl

/ program festiwalu: https://warszawawierszy.pl/program-festiwalu-warszawa…/

/ wstęp jest bezpłatny, na wybrane wydarzenia – oznaczone w programie – obowiązują zapisy

Na wszystkie wydarzenia festiwalu „Warszawa wierszy” wstęp jest bezpłatny. Na wybrane wydarzenia – oznaczone w programie – obowiązują zapisy (szczegóły wkrótce).

/ większość wydarzeń festiwalowych będzie transmitowana na facebookowej stronie festiwalu, nagrania wydarzeń będą pojawiały się również na kanale YouTube festiwalu

/ projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa

/ partnerzy:

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Związek Literatów Polskich

Fundacja Wisławy Szymborskiej
Fundacja im. Zbigniewa Herberta
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
Wydawnictwo Czarne
Wydawnictwo a5
Green Caffe Nero


/ Patroni medialni:

RDC
Miesięcznik Stolica
Miesięcznik Kraków i Świat
Konteksty