Dzień Iwaszkiewiczowski

Rada i Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz Polski PEN Club i Wydawnictwo Akademickie SEDNO zapraszają do Domu Literatury w Warszawie na

DZIEŃ IWASZKIEWICZOWSKI

3 grudnia w Domu Literatury

Program Dnia Iwaszkiewiczowskiego

14.00-15.15 Stawisko, Podkowa Leśna, dom – rozmowa z Piotrem Mitznerem („Mój Iwaszkiewicz” wydawnictwo Próby) i Ludwiką Włodek (prawnuczką Jarosława Iwaszkiewicza, autorką wspomnień pt. „Pra”) o gospodarzach Stawiska i o osobistej Podkowie Leśnej. Prowadzenie Robert Papieski.

15.30-17.00 “Co jest jeszcze do odkrycia w Iwaszkiewiczu” – dyskusja Agnieszki Papieskiej, Radosława Romaniuka, Tomasza Wójcika (UW). Tytuł jest parafrazą tytułu słynnego eseju Tomasza Burka wygłoszonego przed laty w czasie sesji w IBL PAN. Prowadzenie Marek Radziwon

17.30-18.45 Rozmowa o teatrze i filmie Jarosława Iwaszkiewicza i o pracy z Andrzejem Wajdą – Agnieszka Glińska, Maja Komorowska („Panny z Wilka”). Prowadzenie Wojciech Majcherek

19.00-20.00 Slajdowisko – Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Agata Oponowicz

📌 na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

📌 wydarzenia będą transmitowane na facebookowej stronie Polskiego PEN Clubu, nagrania zostaną opublikowane na kanale YouTube Polskiego PEN Clubu

📌 ze względów technicznych slajdowisko nie będzie transmitowane

Dom Literatury jest miejscem, w którym Jarosław Iwaszkiewicz spędził ponad 30 lat – od czasu odbudowy domu pisarzy, siedziby ówczesnego związku literatów, którego Iwaszkiewicz w okresie powojennym był wieloletnim prezesem. Iwaszkiewicz był także wieloletnim członkiem Polskiego PEN Clubu. 

Blisko 30 lat od czasu śmierci w 1980 roku, Iwaszkiewicz spędził w czyśćcu. Nieco zapomniany, rzadziej wydawany, kojarzył się z literaturą oficjalną okresu PRL-u. Przed kilkunastu laty ukazały się jego obszerne dzienniki, z czasem pojawiały się kolejne tomy korespondencji (z żoną Anną i z innymi osobami), w ciągu dziesięciu lat pojawiły się dwie obszerne biografie pisarza. Wreszcie Iwaszkiewicz wrócił do teatru, a za sprawą głośnych prac Andrzeja Wajdy do Teatru Telewizji („Noc czerwcowa”) i do kina („Tatarak”).

Wydaje się, świadczą o tym edycje wznowienia dzieł Iwaszkiewicza, edycje jego korespondencji, wciąż nowe opracowania krytyczne, że dzisiaj Iwaszkiewicz ponownie zajmuje należne mu miejsce – bez wątpienia jednego z największych poetów i prozaików polskich XX wieku.

Chcielibyśmy, żeby Dzień Iwaszkiewiczowski w Domu Literatury miał dwojaki charakter. Z jednej strony zależy nam na zaproszeniu najlepszych znawców jego twórczości, badaczy i edytorów. Z drugiej jednak strony chcemy, żeby spotkania miały charakter swobodny, popularyzatorski i żeby nie przypominały konferencji naukowej.