Wolne Słowo Białoruskie: Nadzieja Starawojtawa


Kontynuujemy nasz cykl „Wolne Słowo Białoruskie” – wspólny projekt Polskiego PEN Clubu i Białoruskiego PEN, przybliżający sylwetki prześladowanych pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy i badaczy literatury – ludzi, którzy współtworzą kulturę literacką Białorusi, bronią wolności słowa, języka ojczystego i są jego mistrzami. Chcemy, aby w godzinie próby byli pewni naszej solidarności. Prawa człowieka są takie same dla wszystkich – stając w ich obronie, walczymy o wspólną wolność.

Nadzieja Starawojtawa

Nadzieja Starawojtawa – pisarka, doktor filologii, profesor nadzwyczajny Zakładu Białorutenistyki i Rusycystyki Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego, mediewistka, popularyzatorka języka białoruskiego, autorka powieści „Arfahrahija biez prawilau”(„Ortografia bez reguł”, 2008), opowiadań, esejów i wierszy. 

Zajmowała się badaniami nad białoruskimi tłumaczeniami Dziejów Tristana i Izoldy. Była lektorką języka białoruskiego dla studentów białoruskich i zagranicznych. Jest autorką licznych artykułów na temat tłumaczeń z i na język białoruski oraz metodyki nauczania języka białoruskiego jako obcego.

Została zatrzymana 24 lipca 2023 roku. 1 września 2023 roku uznano ją za więźniarkę polityczną. 31 października Sąd Rejonowy Dzielnicy Frunzenskiej w Mińsku wydał postanowienie w sprawie karnej wszczętej na podstawie części 1 art. 342 Kodeksu karnego (organizacja i przygotowanie działań rażąco naruszających porządek publiczny lub czynny udział w nich) przeciwko nauczycielkom akademickim Natalii Siwickiej, Nadzieji Starawojtawy i dyrektorki domu studenckiego Aleny Drabudźki. W nagraniu zrobionym przez białoruskie siły bezpieczeństwa, Starawojtawa przyznanie się do winy: brała udział w akcjach protestacyjnych, wychodziła na jezdnię, subskrybowała „strony destrukcyjne”. Wiadomo, że takie nagrania powstają pod presją. 

Nadzieja Starawojtawa i Natalia Siwickaja zostały skazane na 3 lata ograniczenia wolności (tzw. „chemia domowa”), Alena Drabudźka – na 2,5 roku „chemii domowej”.

Llista publikacji naukowych Nadzieji Starawojtawy dostępna jest na stronie Google Scholar

Zdjęcie – z archiwum prywatnego, penbelarus.org.