Wolne Słowo Białoruskie: Źmicier Bajarowicz

Wolne Słowo Białoruskie” to cykl publikacji Polskiego PEN Clubu i Białoruskiego PEN, przybliżający sylwetki prześladowanych pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy i badaczy literatury – ludzi, którzy współtworzą literacką kulturę Białorusi, bronią wolności słowa, języka ojczystego i jego mistrzów. Chcemy, aby w godzinie próby byli pewni naszej solidarności. Chcemy też, by świat o nich pamiętał. Prawa człowieka są takie same dla wszystkich – stając w ich obronie walczymy o wspólną wolność.

Źmicier Bajarowicz – fotograf, dziennikarz, literat, autor wierszy oraz książki prozatorskiej „Waga” («Шалі», 2012). 

Źmicier Bajarowicz był pracownikiem STV, Stołecznego kanału telewizji państwowej, skąd w 2020 roku odszedł na znak protestu przeciwko przemocy wobec uczestników i uczestniczek pokojowych akcji protestu. 

14 marca 2023 roku Źmicier Bajarowicz i jego żona Waleryja Bajarowicz zostali zatrzymani w Mińsku przy klatce schodowej domu, w którym mieszkają. Źmicier był przetrzymywany w areszcie śledczym nr 8 w Żodzinie, później przeniesiony do mińskiego aresztu nr 1, przy ulicy Waładarskaha. Proces karny w sprawie Bajarowiczów rozpoczął się 19 lipca 2023 roku w Sądzie Rejonowym Dzielnicy Lenińskiej w Mińsku. Podstawą oskarżenia był część art. 342 kodeksu karnego (organizacja i przygotowanie działań rażąco naruszających porządek publiczny lub aktywny udział w nich) – czyli udział w akcjach protestacyjnych. 

20 lipca 2023 roku Sąd wydał decyzję w sprawie Źmiciera Bajarowicza i Waleryi Bajarowicz: po 3 lata ograniczenia wolności bez skierowania do zakładu karnego typu otwartego (tzw. „chemia domowa”). Zostali również wpisani na listę osób, mających związek z działalnością ekstremistyczną.

Z utworami Źmiciera Bajarowicza (tomikiem „Waga”) można się zapoznać tutaj (język utworów – białoruski).

Zdjęcie: penbelarus.org