Społeczność PEN International potępia wydanie wyroku śmierci na australijskiego pisarza Yang Hengjuna

6 lutego:

PEN International wraz z niżej podpisanymi ośrodkami PEN potępiają wydanie wyroku śmierci w zawieszeniu na australijskiego pisarza Yang Hengjuna, który pięć lat temu został zatrzymany i oskarżony o szpiegostwo. Zgodnie z oświadczeniem opublikowanym przez australijską minister spraw zagranicznych Penny Wong, wyrok śmierci może zostać zamieniony na dożywocie po dwuletnim okresie „dobrego zachowania”.

W dniu 5 lutego 2024 r. pojawiły się doniesienia, że sąd w Chińskiej Republice Ludowej wydał wyrok śmierci w zawieszeniu na Yang Hengjuna. Wyrok zapadł ponad dwa i pół roku po zakończeniu jego procesu, który odbył się za zamkniętymi drzwiami, budząc poważne obawy dotyczące prawa Yanga do rzetelnego procesu i zasady przejrzystości sądowej. Wyrok sądu był wielokrotnie odraczany, co spotęgowało niesprawiedliwość, jakiej doświadczył Yang.

„To wstrząsający i niedopuszczalny wynik wadliwego, nieprzejrzystego procesu sądowego, w którym pisarzowi odmówiono podstawowego prawa człowieka, czyli prawa do reprezentacji i uczciwego procesu. Solidaryzujemy się z Yangiem Hengjunem i wzywamy rząd ChRL do zaprzestania ataków na wolność słowa” – oświadczyła Ma Thida, przewodnicząca komitetu PEN International ds. pisarzy w więzieniach.

Istnieją poważne obawy o zdrowie Yanga, a tajże o to, czy otrzymał on odpowiednią opiekę zdrowotną podczas zatrzymania. Yang cierpi z powodu torbieli na nerce i jak twierdzi nie poddano go odpowiedniemu leczeniu, a przez znaczną część pobytu w więzieniu był przetrzymywany w izolatce.

W świetle poważnych kwestii proceduralnych związanych z procesem Yanga Huengjuna i bezpodstawnych zarzutów wysuwanych przeciwko niemu, wzywamy rząd Chińskiej Republiki Ludowej do uchylenia wyroku skazującego oraz do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia pisarza. Wzywamy również władze Australii do przyjęcia bardziej zdecydowanej postawy i domagania się uwolnienia Yanga Huengjuna.
Podpisano przez:

 • PEN International
 • Independent Chinese PEN Centre
 • PEN Melbourne
 • PEN Perth
 • PEN Sydney
 • PEN Sweden
 • PEN America
 • PEN Chile
 • PEN Myanmar
 • PEN Bangladesh
 • PEN Suisse Romand
 • Pen Croatia
 • PEN Philippines
 • PEN Armãn
 • PEN Netherlands
 • PEN Trieste
 • PEN Canada
 • Irish PEN/PEN na hÉireann
 • PEN Germany
 • PEN San Miguel
 • PEN Québec
 • PEN Malta
 • PEN Cambodia
 • English PEN
 • French PEN Club
 • Danish PEN
 • Basque PEN
 • PEN Liechtenstein
 • Cuban Writer in Exile PEN
 • NZSA – PEN New Zealand
 • PEN Esperanto
 • Polish PEN Club
 • Vietnamese Abroad PEN
 • PEN Norway
 • PEN Slovenia
 • PEN Club Romania
 • Japan PEN Club
 • PEN Eritrea in Exile 
 • PEN Català
 • PEN Belarus
 • PEN Flanders – Belgium
 • PEN Uruguay