Zarząd Polskiego PEN Clubu 2024-2028

W trakcie poniedziałkowego zebrania ogólnego członkowie Polskiego PEN Clubu dokonali wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej.

Zarząd Polskiego PEN Clubu ukonstytuował się następująco:

Prezes: Marek Radziwon

Wiceprezesi:
Teresa Chynczewska-Hennel
Henryk Woźniakowski

Sekretarz: Magdalena Heydel

Skarbnik: Paweł Próchniak

Członkowie Zarządu:
Paweł Bem
Halina Cieplińska-Bitner
Justyna Czechowska
Jakub Ekier
Basil Kerski
Ireneusz Krzemiński
Piotr Mitzner
Anna Nasiłowska
Iwona Smolka
Małgorzata Szejnert
Adam Szostkiewicz
Marek Zagańczyk
Marek Zaleski

Komisja Rewizyjna:
Justyna Guze
Maria Prussak
Elżbieta Sawicka
Joanna Szwedowska (przewodnicząca)

Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej obejmuje lata 2024-2028.
Kolejne wybory prezesa odbędą się w 2026 roku.