Konkurs „Wolność myśli – wolność wyrazu”

Polski PEN Club oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ogłaszają zamknięty konkurs na:

  • stworzenie utworu literackiego – prozy, poezji, eseju
  • przekład utworu literackiego współczesnego pisarza (XX-XXI wiek),
    z dowolnego języka na język polski

Do 30 grudnia 2021 roku czekamy na utwory wcześniej nigdzie niepublikowane i nierozpowszechniane wpisujące się tematycznie w hasło konkursu.

Konkurs ma formułę zamkniętą – jest skierowany wyłącznie do członków Polskiego PEN Clubu lub Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać poprzez formularz internetowy. Szczegółowe zasady konkursu oraz informacje o puli nagród znajdują się na stronach:

Zasady i regulamin konkursu na stworzenie utworu literackiego.

Zasady i regulamin konkursu na przekład utworu literackiego.