Wiesław Myśliwski laureatem Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego

Polski PEN Club przyznał Nagrodę im. Jana Parandowskiego Wiesławowi Myśliwskiemu – „pisarzowi, w którego dziele odwieczna prowincja ludzka współtworzy europejską tradycję w osobnej, własnej rozmowie z długim czarnoleskim echem”. Uroczystość wręczenia Nagrody będzie można obejrzeć już 5 lipca 2021 m.in. na profilu Polskiego PEN Clubu na Facebooku.

Przyznawana od ponad trzydziestu lat Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego, honorująca twórczość literacką w duchu jej patrona, została ustanowiona przez Irenę Parandowską, wdowę po wieloletnim prezesie Polskiego PEN Clubu. Pierwszym laureatem nagrody był Jerzy Turowicz, a w ostatnich latach uhonorowano nią Ryszarda Krynickiego, Adama Zagajewskiego, Józefa Hena, Marię Janion czy Piotra Matywieckiego. Zarząd Polskiego PEN Clubu w roku 2020 postanowił przyznać Nagrodę Wiesławowi Myśliwskiemu. Fundatorem Nagrody jest Fundacja Trzy Trąby.

„O żadnym innym polskim pisarzu nie można dzisiaj powiedzieć, że jest pisarzem długiego trwania. Długiego trwania nie w sensie obecności na scenie literatury polskiej, ale podejścia do świata, wizji świata w jego dziele literackim. To tłumaczy bardzo wiele. Twórczość naszego laureata zaliczano kiedyś do literatury chłopskiej. W jednym z wywiadów powiedział, że chętnie się odnosi do kultury chłopskiej, ale w sensie ogólnoludzkim, a nie jako folkloru. To długie trwanie daje właśnie ciągłość kultury. Ciągłość życia i trwania to przedmiot twórczości Wiesława Myśliwskiego” – mówi o laureacie prezes Polskiego PEN Clubu Adam Pomorski.

Wiesław Myśliwski jest jedynym autorem uhonorowanym dwukrotnie Nagrodą Nike – za powieści „Widnokrąg” i „Traktat o łuskaniu fasoli”. W swoim dorobku ma powieści i dramaty, a jego utwory były wystawiane w teatrach, Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia, jak również filmowane. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody W.S. Reymonta, Nagrody im. Jurzykowskiego, Nagrody Literackiej Gdynia, a także nagród zagranicznych, w tym The Best Translated Book Award, którą otrzymał w USA wraz z tłumaczem Billem Johnsonem za „Kamień na kamieniu”. Książki Myśliwskiego były przekładane na wiele języków.

Uroczystość wręczenia Nagrody co roku przyciągała do siedziby Polskiego PEN Clubu liczną publiczność. Tym razem odbędzie się ona wyłącznie internetowo – 5 lipca o godz. 18.00. Rozmowę z Wiesławem Myśliwskim poprowadzi Tomasz Bocheński, a laudacje na cześć laureata wygłoszą Iwona Smolka, Małgorzata Szczurek i Wojciech Bonowicz. Wydarzenie to jest kontynuacją współpracy Polskiego PEN Clubu z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Krakowem – Miastem Literatury UNESCO. Nagranie uroczystości będzie dostępne na facebookowych profilach Polskiego PEN Clubu, Krakowa Miasta Literatury UNESCO oraz partnerskich instytucji. Nagranie będzie także dostępne na stronach internetowych organizatorów wydarzenia oraz platformie PLAY KRAKÓW.

Założony w 1921 roku w Londynie PEN (od pierwszych liter angielskich słów „poets, essayists, novelists”, czyli „poeci, eseiści, powieściopisarze”, tworzących wyraz „pen” – „pióro”) opowiada się za swobodną wymianą twórczości, przeciw antagonizmom narodowym, klasowym, rasowym oraz dyktaturom i cenzurze. Członkowie PEN – pisarze i humaniści – zobowiązują się przestrzegać zasad Międzynarodowej Karty PEN: deklaracji ideowej ruchu. Polski PEN Club działa od 1925 roku, a jego pierwszym prezesem był Stefan Żeromski. Najdłużej urzędującym prezesem Polskiego PEN Clubu był patron nagrody Jan Parandowski, który pełnił tę funkcję w latach 1933-1978.